Urapalvelut

Palkkaneuvonta

Seuraamme vuosittain jäsentemme palkkojen kehitystä kaikilla työnantajasektoreilla ja toimialoilla. Omien tutkimustemme sekä käytössä olevan muun tilastotiedon avulla pystymme neuvomaan palkkauksessa ja sen kehittymisessä jäseniämme. Ota yhteyttä urapalvelut (at) loimu.fi, mikäli haluat lisätietoa esimerkiksi palkkatoiveen esittämistä varten.

Palkkanosturi

Jäsenten palkkatietojen pohjalta on muodostettu Palkkanosturi-työkalu, jolla pystyt tarkastelemaan palkkaasi mm. asematason ja sektoritiedon pohjalta. Pääset Palkkanosturiin jäsenintran kautta.

Palkkatutkimukset ja -suositukset

Tutkimme jäsentemme palkkatasoa vuoden lopussa vuosittain. Uusimman työmarkkinatutkimuksen (lokakuu 2016) palkkatilastojen perusteella on luotu yleiset suositukset teollisuuteen.


Asiantuntijatehtävät: 4 200 e/kk
Vaativat asiantuntijatehtävät ja alempi keskijohto: 5 200 e/kk
Erittäin vaativat asiantuntijatehtävät ja ylempi keskijohto: 6 000 e/kk
Johto: 8 000 e/kk
Ylin johto: määritellään yksilöllisesti


Palkkaukseen muualla kuin teollisuudessa ja tiettyihin tehtävätyyppeihin meillä on yksityiskohtaisempaa tietoa. Erittäin merkittävä palkkatasoa määrittävä tekijä on se, onko työsuhde vakituinen vai määräaikainen. Vakinainen työsuhde on vallitseva palvelussuhteen muoto muualla kuin yliopistolla, jossa noin 80 % toimii määräaikaisessa työsuhteessa.

Kysy lisää palkkatoiveesta urapalvelut at loimu.fi -osoitteessa. Laita mukaan työpaikkailmoituksen linkki määrittelyä varten.

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkasuositukset

Opiskelijoiden palkkasuositukset opintovaiheen mukaan löytyvät opiskelijoiden palkkasuosituksista.

Vastavalmistuneiden vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille on 3300 €/kk. Muille sektoreille suosituksia voi kysyä Loimun palkkaneuvonnasta urapalvelut (at) loimu.fi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

© 2018 Loimu