Urapalvelut

Geologia ja geofysiikka

Yleistä

Geologia tarkoittaa maanperän ja maankuoren, sen muovautumista ja rakennetta tutkivaa tieteenalaa. Geologiassa käytetään myös apuna fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Maankuori on tärkeä raaka-aineiden, rakennusmateriaalin ja energian lähde sekä myös luonnonvarojen säilö.Geologien osaamisalueita ovat mm. paikkatieto, geokemia, kenttätyöskentely ja kartoittaminen, laboratorioanalyysit, minerologia, rakennegeologia, geofysiikka ja kaivostoimintaan liittyvä osaaminen. Geologiaa voi opiskella Helsingin, Oulun ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Geofysiikkaa voi opiskella Helsingin ja Turun yliopistossa. Geologeja valmistuu vuosittain keskimäärin 50 ja geofyysikkoja 5.

Alan ilmiöitä

- kaivosteollisuuden kiinnostavuus ja ulkomaiset toimijat Suomessa --> työsuhteen ehdoissa on kirjavuutta ja toimintakulttuureissa eroa
- YVA-prosessit, projektimuotoinen toiminta
- yleisesti melko hyvä palkkataso
- julkiselle sektorille työllistytään keskimääräistä useammin
- yksityisyrittäjämäinen toiminta lisääntyy
- alalla toimivat Loimuun kuuluvat ammatilliset yhdistykset Geologiliitto ja Geofyysikkojenliitto

Työllisyys ja uranäkymät

Geologeja on työmarkkinoilla noin 900, geofyysikkoja noin 100. Työmarkkinoilla olevista työttöminä työnhakijoina on noin 6 %, noin 60 henkeä. Alaan vaikuttaa yleinen työmarkkinoiden tilanne nopeasti ja ammattiryhmän pienuuden vuoksi työttömyysprosentti voi heilahdella nopeastikin. Kaivosteollisuuden tulevaisuus vaikuttanee ammattiryhmään voimakkaasti, mutta toisaalta konsultatiivisen työn tarve tasaa vaikutuksia.

Työllistävät alat ja työnantajien esimerkit

Geologit työllistyvät esimerkiksi kaivos- ja rakennusteollisuuden palvelukseen, sekä suunnittelupuolelle ja konsultointiin. Valtion tutkimuslaitokset työllistävät myös paljon geologeja. 

Kaivosteollisuus:

 • Agnico-Eagle Finland
 • Boliden
 • Dragon Mining
 • Endomines
 • Terrafame

Rakennusteollisuus

 • Destia
 • NCC Industry
 • YIT

Energiateollisuus:

 • Posiva

Konsultointi ja suunnittelu:

 • A-Insinöörit
 • Golder Associates
 • Outotec
 • Pöyry
 • Ramboll
 • Sitowise
 • WSP Finland

Valtion tutkimuslaitokset, virastot ja muu valtionhallinto:

 • Aluehallintovirastot
 • ELY-keskukset
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Ilmatieteenlaitos
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Suomen Ympäristökeskus SYKE

 Yliopistot

Geologien nimikkeitä

Apurahatutkija
Asiantuntija
Erikoisasiantuntija
Erikoistutkija
Geofyysikko
Geologi
Hydrogeologi
Hydrologi
Johtaja
Kaivosgeologi
Konsultti
Projekti-insinööri
Projektipäällikkö
Päällikkö
Seismologi
Suunnittelija
Tohtorikoulutettava
Tuotepäällikkö
Tutkija
Tutkimusassistentti
Tutkimuskoordinaattori
Tutkimuspäällikkö
Vanhempi geologi
Vanhempi tutkija
Ylitarkastaja
Ympäristöasiantuntija
Ympäristögeologi
Ympäristökonsultti
Ympäristöpäällikkö
Ympäristösuunnittelija
Ympäristötarkastaja
Ympäristöylitarkastaja

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu