Urapalvelut

Kemia

Yleistä

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia vientialoja ja se on kemisteille iso työllistävä sektori. Kemianteollisuus käsittää mm. bio-, lääke-, muovi-, kumi-, öljy-, petro-, maaliteollisuuden kemian perusteollisuuden lisäksi. Kemistejä sijoittuu myös teknologiateollisuuteen, kaupan alalle, metsäteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, valtion tutkimuslaitoksiin ja virastoihin, eri koulutusasteille opettajiksi sekä sairaaloiden tutkimushenkilöstöksi. Lisäksi yliopistoissa työskentelee kemistejä väitöskirjatyöntekijöinä, jatkotutkijoina ja tutkimusryhmän vetäjinä.

Kemiaa opiskellaan Helsingin, Turun, Jyväskylä, Oulun ja Itä-Suomen yliopistossa. Kemistejä valmistuu noin 150 vuodessa.

Alan ilmiöitä

- kemiallisten tuotteiden uudet ympäristöystävällisemmät versiot
- uudet biotuotteet ja kiertotalous tuotannossa
- tutkimusyhteistyö lääkekehitykseen tuotettavissa lääkeaihioissa ja muu lääketeollisuutta palveleva toiminta
- terveydenhuollon innovaatiot (esim. biomateriaalit) ja terveysteknologian tutkimuslaitteistot

Työllisyys ja uranäkymät

Kemistejä on työmarkkinoilla noin 3500 ja työttöminä työnhakijoina noin 240. Työttömyysaste on noin 7 % ja se on hieman keskimääräistä akavalaista tasoa korkeampi. Kemistit ovat neljänneksi suurin luonnontieteellinen koulutusala tietojenkäsittelytieteen, matematiikan ja biologian jälkeen.

Tohtoreita on työmarkkinoilla noin 750 ja heistä noin 40 on työttömiä työnhakijoita. Työttömyysaste on lähes 6 %.

Työllistävät alat ja työnantajien esimerkkejä

Kemianteollisuus:

 • Kemira
 • Neste
 • Tikkurila
 • Borealis Polymers
 • PCAS Finland

Lääketeollisuus:

 • Bayer
 • Orion
 • Janssen
 • Pfizer
 • Santen

Lääketeollisuutta palveleva toiminta:

 • MedEngine
 • Medfiles

Teknologiateollisuus, biotekniikka ja diagnostiikka-ala

 • Perkin Elmer/Wallac
 • Thermo Fisher Scientific
 • Fermion
 • MAP Medical Technologies

Metsäteollisuus:

 • Stora Enso
 • UPM
 • Metsä Board

Kaupallinen ala:

 • GlaxoSmithKline Customer Healthcare
 • Berner
 • Roche

Tutkimuspalvelut

 • VTT
 • Vaisala
 • KVVY Tutkimus Oy
 • Eurofins

Valtion tutkimuslaitokset ja virastot:

 • THL
 • Ruokavirasto
 • Fimea
 • KRP
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Suomen Ympäristökeskus SYKE
 • Tullilaboratorio
 • FIMM
 • Valvira
 • Ilmatieteenlaitos
 • Kemikaalivirasto
 • Säteilyturvakeskus
 • Puolustusvoimien tutkimuslaitos
 • Työterveyslaitos

Terveydenhuolto ja terveyspalvelut

 • erikoissairaanhoidon palvelut: HUSLAB, TYKSLAB, ISLAB

Elintarviketeollisuus:

 • Altia
 • Fazer
 • Valio

Kemistien nimikkeitä

Account Manager
Asiantuntija
EHS-asiantuntija
Erikoistutkija
Erikoistuva kemisti
Erityisasiantuntija
Jatko-opiskelija
Kehityskemisti
Kehityspäällikkö
Kemisti
Laadunvalvontakemisti
Laadunvarmistuspäällikkö
Laatupäällikkö
Laboratorioinsinööri
Laboratoriokemisti
Laboratoriomestari
Laboratoriopäällikkö
Lehtori
Oikeuskemisti
Osastopäällikkö
Postdoctoral researcher
Projektipäällikkö
Projektitutkija
Prosessi-insinööri
QC specialist
R&D Manager
Radiokemisti
Research Scientist
Researcher
Rikoskemisti
Ryhmäpäällikkö
Senior Development Chemist
Senior Research Scientist
Tohtorikoulutettava
Tuotekehityskemisti
Tuotekehityspäällikkö
Tuotepäällikkö
Tutkija
Tutkijatohtori
Tutkimuskemisti
Vanhempi tutkija
Yliopistonlehtori
Yliopisto-opettaja
Ylitarkastaja

 
 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu