Eduskuntavaalit 2023 – Loimun kärkitavoitteet

Loimun valtuusto on keväällä 2022 hyväksynyt kärkitavoitteet pian pidettäviin eduskuntavaaleihin. Erityisen tärkeitä tavoitteita seuraavalle vaalikaudelle ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja sen oikea suuntaaminen sekä riittävä rahoitus laadukkaan luonnonvarojen hoidon ja ympäristönsuojelun turvaamiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan suurin haaste tulevina vuosikymmeninä ja vuosisatoina. Siksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan investointeja tulee suunnata sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta, vähähiilisyyttä ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Suomessa on maailmanluokan osaamista ilmastoviisaiden ja luonnonvaroja säästävien ratkaisujen luomisessa.

Suomen ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen hoitoa ja käyttöä koskevien päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon. Se on mahdollista vain, jos päätöksentekijöillä on käytössään pitkät tutkimukselliset aikasarjat metsien, vesien, meren, eliöstön, maaperän ja ilmaston tilasta. Näiden seurantajärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen on investoitava riittävästi resursseja.

Ympäristön kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttavaa ja toimivaa hallintoa. Hankepohjaisen rahoituksen lisäksi ilmastotyö ja muu ympäristönsuojelu tarvitsevat jatkuvaa rahoitusta valtiolta kunnille ja alueellisille viranomaisille. 

Loimun vaalipaneeli – jäsenten kysymyksiä päättäjille

Loimun oma vaalipaneeli järjestettiin 8. helmikuuta, ja sitä varten kerättiin jäsenistöstä kysymyksiä panelisteille. Hyviä, harkittuja kysymyksiä saatiinkin runsaasti – kiitokset kaikille aktiivisille! 

AM

Lue Loimun kärkitavoitteet kokonaisuudessaan www.loimu.fi/mika-on-loimu/nain-vaikutamme/

Oletko ehdokkaana eduskuntavaalissa?

Loimu tukee kansanedustajaehdokkaiksi asettuneita jäseniään tarjoamalla maksutonta näkyvyyttä omissa sähköisissä kanavissaan. Kuten vuoden 2019 vaaleissa, kaikkien halukkaiden tiedot kootaan verkkosivuille, ja sivua jaetaan sähköpostilla lähetettävällä jäsenkirjeellä ja sosiaalisen median kanavissa. Tavoitteena on, että jokainen löytää itselleen sopivan, samanhenkisen loimulaisen ehdokkaan.

Jos olet ehdolla, seuraa sähköpostiasi, tiedonkeruu käynnistyy helmi-maaliskuun taitteessa!

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)