Numero 1/2023

Lehden etusivulle
14.2.2023 Työelämä

Työmarkkinatutkimuksen 2022 tuloksia

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Kaikkien vastanneiden keskipalkka oli 4 584 euroa, nousua edelliseen vuoteen oli noin 2 prosenttia.

17.2.2023 Nyt

Sota jättää jälkensä myös ympäristöön 

Ukrainan sota runtelee ihmisten lisäksi myös ympäristöä. Taisteluissa vapautuvia haitallisia aineita leviää veteen ja maaperään alueella, jolla on erittäin suuri merkitys ruuan tuotannossa. Monilla epäsuorilla vaikutuksilla on kuitenkin välittömiä vaikutuksia suurempi merkitys.

17.2.2023 Nyt

Monipuolinen mikrobisto tuo terveyttä

Meistä jokainen kantaa mukanaan 1,5 kiloa erilaisia mikrobeja. Ympäristömme ja ruokavaliomme vaikuttaa mikrobistomme koostumukseen ja sitä kautta terveyteemme.

17.2.2023 Työelämä

Miten voi siirtää hiljaista tietoa?

Työntekijöillä on paljon hiljaista tietoa, joka saattaa kadota lähtijän mukana. Työnantajan kannattaa varmistaa, ettei näin käy. Tiedon jakaminen palvelee sekä konkaria, tiedon saajaa että organisaatiota. Luonnonvarakeskus Lukessa asiaan on etsitty käytännön ratkaisuja.

14.2.2023 Loimua

Virkistystoiminnasta vastapainoa opiskelulle

Loimun opiskelijayhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa kampuksella ja vastaavatkin osaltaan jäsenistönsä virkistymisestä. Vuonna 2022 yhdistykset järjestivät tapahtumia opiskeluvuoden huippuhetkiin.

Ennallistamisasetuksessa vielä paljon selvitettävää

EU:n ennallistamisasetuksesta on Suomessa käyty vilkasta metsiä koskevaa keskustelua. Asetus koskee kuitenkin kaikkia luontotyyppejä ja myös kaupunkeja.

17.2.2023 Loimua

Loimun jäsenten oikeusturva uudistui

Loimun jäsenillä on 1.1.2023 lähtien ollut käytössään merkittävästi aiempaa parempi oikeusturvaetu. Oikeusturvaetu kattaa jäsenen oikeudenkäyntikulujen kustannuksia, jos jäsenen työ- tai virkasuhteeseen liittyvä riita-asia neuvotteluyrityksistä huolimatta on tarpeen viedä oikeuden ratkaistavaksi.