Loimun jäsenten oikeusturva uudistui

Loimun jäsenillä on 1.1.2023 lähtien ollut käytössään merkittävästi aiempaa parempi oikeusturvaetu. Oikeusturvaetu kattaa jäsenen oikeudenkäyntikulujen kustannuksia, jos jäsenen työ- tai virkasuhteeseen liittyvä riita-asia neuvotteluyrityksistä huolimatta on tarpeen viedä oikeuden ratkaistavaksi.

Oikeusturvaetu on yksi keskeisiä ammattiliiton tarjoamia jäsenetuja, sillä vastaavaa etua ei ole saatavissa mistään muualta. Ennen 1.1.2023 Loimun jäsenten oikeusturvaetu hoidettiin vakuutusyhtiöstä ostetulla oikeusturvavakuutuksella. 

– Päädyimme rakentamaan loimulaisille liiton tarjoaman oman oikeusturvaedun, sillä aiemman oikeusturvavakuutuksen maksimikorvaussumma 17 000 euroa oli jäänyt merkittävästi jälkeen oikeudenkäyntien kustannustasosta. Käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut ovat keskimäärin 40 000 euroa ja hovioikeuteen etenevien tapausten kulut arviolta jopa 50 000 euroa, kertoo Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis.

Oikeusturvan tasoon merkittäviä parannuksia

Uuden oikeusturvaedun myötä oikeusturvan tasoon ja omavastuun määrään tulee jäsenen näkökulmasta merkittäviä parannuksia. Jäsenen oikeudenkäyntikuluja voidaan tämän edun turvin kattaa 10 000–35 000 eurolla ja oikeudenkäyntikulujen omavastuu on 0–30 prosenttia. Korvaussumma ja omavastuu riippuvat siitä, kuinka kauan on ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä. Mitä pidempään jäsenyys on kestänyt, sitä pienempi omavastuu ja suurempi kulukorvaus.

Oikeusturvaetu lähtee kertymään heti jäseneksi liittymisestä lähtien, myös opiskelijajäsenillä. Loimulaisten jäsenyydet ovat hyvin pitkäkestoisia ja varsinaisista jäsenistä 36 prosenttia on ollut Loimussa jäsenenä yli 21 vuotta. Oikeusturvaedun porrastuksella haluamme huomioida heitä, jotka ovat olleet pitkään jäsenenä. 

Uuden oikeusturvaedun ehdot vastaavat pääosin entisen oikeusturvavakuutuksen ehtoja. 

– Teimme ehtoihin jäsenille muutamia merkittäviä parannuksia. Esimerkiksi uudesta oikeusturvaedusta voidaan korvata myös työ- tai virkasuhteeseen liittyviä rikosoikeudellisia oikeudenkäyntikuluja. Aiemman oikeusturvavakuutuksen piiriin ne eivät kuuluneet, sanoo Varis.

Ensisijaisesti riidat ratkaistaan neuvottelemalla 

Loimun jäsenillä on ollut vuodessa vain muutama oikeusturvavakuutuksesta korvattu oikeustapaus. 

– Oikeuteen päätyneiden tapausten pientä määrää selittää se, että riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla ja siten pääosa riitatapauksista sovitaan ilman oikeuteen menoa, kertoo Varis. 

Jäsenen ja työnantajan välisissä neuvotteluissa jäsenen apuna tai edustajana on Loimun edunvalvontatiimin neuvottelupäällikkö. Jos neuvotteluissa ei saavuteta ratkaisua, riidan menestymismahdollisuuksia oikeudessa arvioidaan yhdessä työoikeuteen erikoistuneen asianajotoimiston kanssa. Mikäli asian viemiseen oikeuteen päädytään, oikeudessa jäsenen asiaa ajaa asianajotoimiston työoikeuteen perehtynyt juristi.

Uusi etu on win-win!

Oikeusturvaetu on liitolle myös taloudellisesti kannattava, sillä jatkossa oikeusturvasta ei enää makseta vakuutusyhtiölle vaan oikeusturvaan korvamerkityt varat rahastoidaan. 

– Ensimmäisenä vuonna rahastoon laitetaan oikeusturvavakuutuksen vuosihintaa vastaava summa, ja jatkossa rahastoitava summa päätetään vuosittain oikeusturvaedun kulukehityksen ja rahaston tuoton perusteella. Laskelmat osoittavat, että oikeusturvaetu on pitkällä tähtäimellä liitolle erillistä vakuutusta kannattavampi vaihtoehto, kertoo hallinto- ja talouspäällikkö Adam Kral

Oikeusturvaetua on valmisteltu liiton toimistolla laajassa yhteistyössä lähes vuoden päivät. Me Loimussa olemme tarjoamaamme uuteen etuun todella tyytyväisiä. Oikeusturvaetu tarjoaa jäsenille aiempaa paremman oikeusturvan ja on Loimulle taloudellisestikin kannattava vaihtoehto. Varsinainen win-win -tilanne! 

Matkustajavakuutus turvanasi vapaa-ajan matkoilla

Tiesitkö, että Loimun opiskelija- tai varsinaisena jäsenenä jäsenyyteesi kuuluu Turvan matkustajavakuutus. Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Lisätietoa vakuutuksesta www.turva.fi/loimu

Matkalle lähtiessä suosittelemme lataamaan kännykkään TaskuTurva-sovelluksen, joka toimii matkustajavakuutuskorttina ja josta löytyy myös paljon muuta matkalla hyödyllistä tietoa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)