Kohti palkkaneuvottelua

Osaamiseen oikein suhteutuva ja oikeudenmukainen palkka työstä on arvo, joka voidaan yhteiskunnassakin hyväksyä yleisesti

Henkilökohtainen keskustelu palkasta saatetaan kuitenkin kokea vaikeaksi, kiusalliseksi tai jopa turhaksi aiheeksi. Jos palkkaneuvottelutilanteen voi hetkellisesti irrottaa sen herättämistä tunnereaktioista ja yksinkertaistaa sen keskusteluksi työnantajan käyttöön tarjotusta osaamisesta, sen arvostuksesta ja siitä saadusta korvauksesta, muuttuu neuvottelu jopa tavoittelemisen arvoiseksi tapahtumaksi. 

Palkkaneuvottelun paikka

Palkkaneuvottelut kuuluvat luontevasti uuden työsuhteen alkuun, ja niihin olisi tärkeä valmistautua jo työtä hakiessa. Usein uusi työpaikka onkin keino saada nopeasti palkkaa kehittymään. Työpaikan vaihtotilanteiden lisäksi on tärkeä muistaa palkkaneuvottelun tärkeys myös työssä, jossa on ollut jo pidempään. 

Loimun palkkaneuvontaan tulee aina aika ajoin yhteydenottoja, joissa käy ilmi, että palkka ei ole juuri kehittynyt työsuhteen alun jälkeen. Jokaisen tulisikin uskaltaa ottaa palkka puheeksi, ja huolehtia, että se kehittyy vähintään yleisen palkkakehityksen mukaisesti. 

Valmistautuminen neuvotteluun

Huolellisen valmistautumisen perusta on hyvä selvitystyö. Käy läpi oma palkkakehityksesi vuosien varrelta, ja vertaa sitä työnkuvasi kehittymiseen vastaavana aikana. Selvitä lisäksi, millä välillä palkkataso liikkuu muilla vastaavissa tehtävissä toimivilla. Tätä varten olemme keränneet jäsenille sekä nimikekohtaista palkkadataa että Palkkanosturin Loimun verkkosivujen jäsensivuille.

Neuvottelussa menestyminen

Yleensä parhaaseen neuvottelutulokseen päästään, kun osapuolilla syntyy yhteistä ymmärrystä ja tahtotila tilanteen ratkaisuun. On tärkeää, että esihenkilö, jonka kanssa käyt neuvotteluja, tuntee työsi sisällön ja tulokset, tietää saamasi positiivisen palautteen ja on sitä mieltä, että viihtymisesi työssäsi on tärkeää. Silloin päästään keskustelemaan työpanoksestasi maksettavasta, reilusta korvauksesta. Hae keskusteluissa yhteistä näkemystä ja ylläpidä palkkaneuvottelujen välilläkin hyvää vuorovaikutusta esihenkilösi kanssa. Voit silloin käyttää näitä faktoja ja näkemyksiä palkkatoiveesi perusteluissa.

Pitkäjänteisyys kannattaa

Aina palkkaneuvottelu ei tuota toivottua lopputulosta, mutta harvoin sen käyminen on ollut täysin merkityksetöntä. On tärkeää keskustella oman työn kehittymisestä ja vaativuudesta, ja pohtia sen suhteutumista palkkakehitykseen. Lisäksi keskustelu palkasta tuo esille myös kysymyksen organisaation palkkapolitiikasta ja sen avoimuudesta. Avoin keskustelu palkitsemisestä sekä osaamisen ja sen kehittymisen arvostamisesta lisää myös luottamusta organisaation sisällä. 

Tutustu Palkkanosturiin www.loimu.fi/jäsensivut

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)