Kolumni: Biotalousstrategiaa päivittämässä

Suomi julkaisi voimassa olevan kansallisen biotalousstrategiansa vuonna 2014. Olimme tiettävästi ensimmäinen maa, joka julkaisi biotaloustoimialoille valtiollisen strategian.

Silloinen valtioneuvosto asetti strategiassa tavoitteeksi nostaa biotaloutemme vuotuinen tuotos Suomen kansantaloudessa 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Luonnonvarakeskuksen lukujen mukaan tuotos on noussut 61 miljardista 74 miljardiin euroon vuosina 2011-2019. Suunta on siis oikea, mutta vauhti ei ole tavoitteen mukaista. Biotalouden työllisten määrä on strategiakauden aikana vähentynyt. Vaikka harjoitettaisiin luovaa laskentaa, ei 100 000 uuden biotaloustyöpaikan tavoite vuoteen 2025 mennessä liene toteutumassa. Parannettavaa siis on.

Syksyllä 2020 valtioneuvosto käynnisti työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johtamana hankkeen kansallisen biotalousstrategian päivittämiseksi. Päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

Toteutusta varten TEM on asettanut eri ministeriöiden virkamiehistä koostuvan ohjausryhmän sekä sidosryhmien edustajien muodostaman neuvoa-antavan biotalouspaneelin, jonka puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Paneelin työpajamuotoinen työskentely alkaa toden teolla helmi-maaliskuussa viime syksyn valmistelevien kokousten jälkeen.

Olen biotalouspaneelin jäsen ja toimin siinä Akavan edustajana. Tuon paneelin työskentelyssä esille näkökohtia, jotka ovat merkityksellisiä teille kaikille korkeasti koulutetuille ammattilaisille, jotka työskentelette biotalouden toimialoilla.

Loimun strategian lupauksiin kuuluvat muiden muassa loimulaisten alojen toimintaedellytysten parantaminen ja loimulaisten äänitorvena toimiminen. Kansallisen biotalouspaneelin jäsenenä toimiminen on tätä työtä vaikuttavimmillaan.

Suomi on biotalousosaamisen edelläkävijä. Luonnonvaroihimme perustuvissa elinkeinoissa on potentiaali kestävälle tulevaisuudelle, uusien työpaikkojen synnylle sekä vientitulojen kasvulle. On erittäin tärkeää, että sekä nykyiset että tulevat poliittiset päättäjät panostavat biotalousaloihin, koska näillä panostuksilla pystymme hyvinvoinnin tuottamisen lisäksi edistämään siirtymistä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön.

Otan mielelläni vastaan teiltä ajatuksia ja ehdotuksia vietäväksi biotalouspaneelin työskentelyyn. Pistäkää viestiä mikko.salo@loimu.fi tai soitelkaa 041 458 0033.

Kansallinen biotalousstrategia https://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2015/01/Suomen_biotalousstrategia_2014.pdf

Biotalous lukuina https://www.luke.fi/avoin-tieto/biotalouden-katsaukset/biotalous-lukuina/

Biotalousstrategian päivitys 2020 – 2021 https://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategian-paivitys-2020-2021/

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)