Kolumni: Vihreä siirtymä tarvitsee TKI-investointeja

Loimun jäsenistä merkittävä osa työskentelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyvissä tehtävissä eri sektoreilla ja toimialoilla. Loimulaisen vaikuttamistyön ytimessä ovatkin TKI-investointeihin liittyvät teemat.

Olemme jo pitkään pitäneet esillä tarvetta nostaa TKI-investointien tasoa Suomessa nykyisestä alle kolmesta prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tavoitteen tulee olla neljässä prosentissa mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tämä on myös keskusjärjestömme Akavan tavoitelistan kärjessä.

Selkeä linjauksemme on myös, että meidän tulisi Suomessa suunnata TKI-investointeja entistä suuremmalla osuudella hankkeisiin, jotka edistävät siirtymistä uusiutumattomien luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Näiden hankkeiden toteuttamisessa Loimun jäsenillä on ratkaiseva rooli.

Kesäkuun alkupuolella, hieman tämän lehden ilmestymisen jälkeen, julkaisemme Loimun tähänastisen historian merkittävimmän loimulaisia aloja koskevan selvityksen. Olemme yhdessä tutkimusyritys Aula Researchin kanssa selvittäneet luonnontieteellisten, ympäristö- ja metsäalojen TKI-investointien kehitystä Suomessa viimeisten 25 vuoden ajalta. Virallisista lähteistä kerätyn laajan tietopaketin pohjalta haastattelimme myös seitsemää loimulaisten alojen huippuasiantuntijaa ja -vaikuttajaa TKI-toiminnan nykytilasta ja niistä keinoista, joilla osin huolestuttavaltakin näyttävä suunta pitäisi kääntää tulevina vuosina.

Selvityksestämme ilmenee muun muassa, että valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA) seurauksena valtio on 2010-luvulla vähentänyt sektoritutkimuslaitosten tutkimusrahoitusta yli 20 prosentilla ja tutkimustyövuosia yli 40 prosentilla! Samalla ajanjaksolla yliopistot ovat vähentäneet yhteenlaskettuja tutkimustyövuosia luonnontieteissä sekä maatalous- ja metsätieteissä 3 prosentilla ja nostaneet niitä esimerkiksi yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä 19 prosentilla. Kaikkien relevanttien toimijoiden ja toimialojen onkin käännettävä kurssia ja selkeästi nostettava luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten TKI-investointien tasoa. Tämä tulee tehdä jo senkin takia, että voimme Suomena ja suomalaisina olla näillä aloilla uskottava toimija ja toimintaympäristö tulevaisuutta ajatellen.

Loimun missio on tuottaa hyvinvointia ja menestystä jäsenilleen. Siihen liittyen on meidän tehtävämme kertoa selvityksemme tulokset laajalti päättäjille, jotta TKI-tulevaisuus aloillamme näyttäisi valoisammalta. Hyvä asia on, että eduskuntapuolueilla näyttää tällä hetkellä olevan parlamentaarinen yhteisymmärrys TKI-investointien tason nostamisesta kohti neljää prosenttia BKT:sta. Muun muassa tämän tavoitteen toteutumisen eteen teemme Loimussa hartiavoimin töitä nyt ja tulevina vuosina.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)