Luottamusmies – jäsenten paras tuki työpaikalla

Kun työpaikalla tapahtuu irtisanomisia tai suuria muutoksia, työntekijäpuolen kommentit julkisuuteen antaa yleensä luottamusmies. Tästä on voinut jopa saada sellaisen kuvan, että heidän pääasiallinen työnsä on edustaa työntekijöitä yt-neuvotteluissa.

Näin ei kuitenkaan ole. Se on vain pieni osa luottamusmiehen tehtävistä. Luottamusmiehen  tärkein tehtävä on olla jäsenen tuki ja turva sekä toimiva linkki työnantajan ja työntekijän välillä. Tavoitteena on hyvä yhteistyö ja konfliktien välttäminen. Myös luottamusmiehen  toimenkuva vaihtelee riippuen työpaikasta ja työnantajasektorista.

Luottamushenkilöiden tehtävänkuvissa on eroja, ja yhtä ainoaa luottamusmiehen työnkuvaa on mahdoton määritellä. Se vaihtelee suuresti työpaikasta riippuen ja muutamia erilaisia titteleitäkin löytyy. Isoilla työpaikoilla esimerkiksi valitaan luottamusmiesten keskuudesta pääluottamusmies, joka kantaa kokonaisvastuun ja edustaa koko henkilöstöä. Heitä on enimmäkseen julkisella puolella. Luottamusmies-nimikkeen sijaan on vähitellen vakiintumassa termi luottamushenkilö.

Luottamushenkilön työ on haasteellista,
mutta myös motivoivaa ja antoisaa, kertoo Loimun edunvalvontapällikkö Arja Varis.

Luottamusmiesten tärkein tehtävä on valvoa virka- ja työehtosopimusten ja työelämää koskevien lakien noudattamista työpaikalla. Tästä on alkujaan koko luottamusmiehen tehtäväkin saanut alkunsa.  Luottamusmiehiä tarvittiin, jotta työpaikoilla saatiin aikaiseksi työntekijöiden ja työnantajan yhteinen näkemys tehdyistä sopimuksista. He myös valvoivat, että näitä sopimuksia noudatettiin. 

Luottamushenkilö on ennen kaikkea tukihenkilö. Hän on työntekijöille se olkapää, johon nojataan monissa asioissa. Jo pelkkä titteli kertoo paljon: tehtävään valitaan henkilö, johon luotetaan. Luottamusmies tukee esimerkiksi silloin, jos työpaikalla tulee hankaluuksia. Neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN  panostavat luottamushenkilöiden koulutukseen. Siksi heillä onkin yleensä paljon tietoa esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimuksista sekä työlainsäädännöstä, ja he osaavat neuvoa näihin liittyvissä asioissa. 

Olennainen osa luottamusmiehen työtä on edustaa työntekijöitä, kun työpaikalla tehdään erilaisia paikallisia sopimuksia. Joidenkin työnantajien mielestä luottamusmies on lähinnä riesa, mutta minusta totuus on aivan päinvastainen, toteaa Varis. Työnantajallahan on vain etua siitä, että on vain yksi henkilö, jonka kanssa voi hoitaa kymmenien tai jopa satojen ihmisten asioita. Yhteistyökumppanuutta haetaan, ei vastakkainasettelua, Varis korostaa.

Kiinnostaisiko luottamushenkilön tehtävä?

YTN:n rekisterissä on noin 1 700 luottamusmiestä ja näiden varahenkilöä. JUKOn tilastoissa taas on yhteensä noin 3 800 pääluottamusmiestä, luottamusmiestä ja varamiestä. Määrät kuulostavat suurilta, mutta luottamushenkilön tehtävää vain harva tekee päätoimisesti. Useimmat haluavat myös pitää kiinni omasta substanssityöstään ja oman osaamisen säilymisestä. 

Sekä yksityisellä että julkisella puolella luottamusmiehet valitaan työpaikan sisäisillä vaaleilla, ja yleinen toimikauden pituus on kaksi vuotta. Mutta mikä luottamusmiehen tehtävässä houkuttelee? 

Neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN panostavat luottamus­henkilöiden koulutukseen.

Luottamushenkilöt kertovat, että tehtävän kautta avautuu ikkuna uusiin ja mielenkiintoisiin asioihin. Siinä tutustuu omaan työpaikkaansa ja sen johtoon aivan uudella tavalla. Samalla saa mahdollisuuden vaikuttaa oman työyhteisön asioihin ja sen päätöksentekoon. Vaikka työ on haasteellista, se on motivoivaa ja antoisaa. Yllättävän moni luottamushenkilöksi ryhtynyt jaksaa ja haluaa hoitaa tehtävää vuosikausia. 

Jos tehtävä kiinnostaa, kannattaa käydä juttelemassa oman luottamusmiehen kanssa ja selvittää, milloin seuraavat vaalit pidetään. Usein aloitetaan varaluottamushenkilön tehtävästä. Myös Loimun neuvottelupäälliköiltä voi kysellä sekä tehtävästä että vaaleista.

Arja Varis
edunvalvontapäällikkö

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)