Metsänhoitajat Hämeessä ottavat uutta vauhtia

Kolme laajan Hämeenmaan alueella toimivaa alueellista metsänhoitajayhdistystä päätti yhdistää voimansa. Nyt toimiva yhdistys on Hämeen metsänhoitajat.

Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen metsänhoitajat lakkauttivat toimintansa ja toiminta jatkuu Hämeen metsänhoitajina, jonka säännöt mahdollistavat vaikka kuinka laajan toiminnan. Nyt jäsenmäärä on reilusti sadan paremmalla puolella.

Hämeen metsänhoitajat Hämeenlinnan Kalvolassa Kankaisten kartanon mailla 15.9.2021. Metsänhoitajat retkeilivät alueella edellisen kerran vuonna 1984, jolloin kokeiltiin pystykarsintaa. Alueelle tuotiin silloin laatta, joka nyt uusittiin. Nyt oli mukana kaksi vuoden 1984 retkeilyllä ollutta. 

Ammattilaisten määrä vähenee

Metsäammattilaisten joukko pienenee. Tämä johtuu yleisestä kehityksestä, jossa organisaatioita pienennetään. Tämä suuntaus on ollut meneillään pitkään myös metsäalalla, jossa kokonaisia organisaatiotasoja on poistettu. Yhtiöiden ja organisaatioiden yhdistymiset ovat vaikuttaneet samaan suuntaan. Niinpä Hämeen kaupungeissa ei enää ole monenkaan yhteisön konttoreita metsänhoitajineen. 

Seurauksena on, että metsänhoitajien yhdistykset pienenevät vähin erin. Ilman järjestelyjä ne menettäisivät elinvoimansa kokonaan. Kolmessa yhdistyksessä todettiin tilanne ja voimat koottiin odottamatta vääjäämätöntä kuihtumista. Tilanteessa kuin tilanteessa pitää keskittyä etsimään mahdollisuuksia – niitä on – ja se Hämeessä tehtiin. Keskustelut nyt tehtyihin järjestöllisiin toimiin aloitettiin parisen vuotta sitten toden teolla. Ensin hakeuduttiin tiiviiseen yhteistyöhön muun muassa laajalla tiedottamisella ja yhteisillä kotisivuilla.

Sienineuvontaa Hämeen metsänhoitajien tutustumistilaisuudessa Kuhmoisten Saaresmajalla 28.8.2021. 

Yhdistyminen oli johdonmukaisen harkinnan tulos. Kaikkien yhdistysten jäsenet pidettiin hyvin ajan tasalla keskusteluista, jolloin päätöksien teko oli selkeätä. Yli 70 vuotta toimineille yhdistyksille ja niiden jäsenille kyseessä on iso muutos. Huolellisesta tiedottamisesta johtuen asiaan kuuluvat kysymykset jäivät vähiin ja saivat vastauksensa. Kierros umpeutui – aikanaan toimittiin likimain nyt palautetuissa laajoissa puitteissa.

Koko alueen voimat käytössä

Suuri yhdistys sekä entistä monipuolisempi jäsenistö pystyy tarjoamaan monipuolista toimintaa. Tapahtumia ja toimintaa järjestetään koko Hämeen alueella. Tekijät ovat kunkin seutukunnan omia asiantuntijoita. Näin myös tapahtumia on tarjolla usealla paikkakunnalla ja matkat pidetään mahdollisimman lyhyinä. Toki Hämeen reunalta toiselle on pitkä matka, mikäli haluaa mennä johonkin erityiseen, itseään kiinnostavaan tilaisuuteen. Jo nyt on toimittu koko Hämeen puitteissa, vaikka laajennetun yhdistyksen toiminta alkaa virallisesti vuoden 2022 alusta.

Tiedonvälitystä ja yhdessäoloa

Hämeen metsänhoitajien toisiinsa tutustumistilaisuus oli Saaresmajalla suven lopulla. 1940-luvulla valmistunut Saaresmaja Kuhmoisissa on toiminnan ehdoton kiinnekohta ja jäsenten ja heidän perheidensä käytössä. Hirvijahti on vuosikymmenet ollut kuulunut toimintaan ja nyt se mahdollisuus on myös Hämeen eteläosien metsänhoitajilla.

Alueellisten metsänhoitajayhdistysten keskeinen tehtävä on välittää tietoa ja pitää jäsenet ajan tasalla. Ensimmäinen ammattiretkeily järjestettiin Kalvolassa Kankaisten kartanon mailla. Aiheina olivat nyt erityisen ajankohtaiset hiilivarastokysymykset ja laho puu. Tukkien laatuun perehdyttiin kohteella, jossa metsänhoitajat tekivät pystykarsintaa vuonna 1984 asian ollessa silloin ajankohtainen. Nyt silloin karsitut puut ovat siemenpuita.

Lisätiedot:

  • Kari Korhonen, Hämeen metsänhoitajat, kari.korhonen2@outlook.com, puhelin 040 550 2186
  • Antti Koskimäki, Etelä-Hämeen metsänhoitajat, koskix@hotmail.com, 040 543 7118
  • Jouni Rantala, Päijät-Hämeen metsänhoitajat, jouni.rantala@metsäkeskus.fi, 040 700 4115

 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)