Mitä opiskelijoiden työelämään kuuluu?

Opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen ensimmäiset tulokset saapuivat sopivasti Loimuun juuri ennen kuin lehti meni painoon. Tuloksiin syvennytään tarkemmin joulukuun numerossa, mutta tässä jo pienet maistiaiset tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista.

Lähes kolme neljästä vastaajasta oli palkkatöissä tai harjoittelussa kesällä 2021. Noin kaksi kolmesta vastaajasta haki töitä kesäksi ja joka viidennellä työpaikka oli jo valmiina. Omaan opiskelualaan liittyvissä töissä oli 40 prosenttia vastaajista. 5.–6. vuoden opiskelijoista 60 prosenttia oli oman alan töissä tai suoritti opintoihin liittyvää harjoittelua palkallisesti. 

Kesätöiden keskipalkka kaikilla vastaajilla oli 2 163 euroa kuukaudessa. Yksityisellä sektorilla työskennelleillä vastaajilla palkka oli keskimäärin 2 371 euroa kuukaudessa. 

Koronan vaikutukset opiskelijoiden kesätöihin olivat pieniä. 60 prosenttia vastaajista ei havainnut vaikutusta kesätöihin tai niiden hakuun. Reilu viidennes hakijoista oli sitä mieltä, että paikkoja oli normaalia vähemmän tarjolla ja 5 prosenttia vastaajista sanoi, että omat työt oli peruttu koronan takia. Yli puolet vastaajista sanoi, että korona ei ole vaikuttanut heidän toimeentuloonsa ja neljännes vastaajista sanoi, että korona on vaikuttanut heidän tulotasoonsa jonkin verran.

Vastaajajoukko oli suorittanut keskimäärin 167 opintopistettä. 

Klikkaa kuva isommaksi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)