Miten tiimi voi olla yhtenäinen etänäkin?

Promot, eli promoottorit, eli kampuspromoottorit olivat viettämässä pitkän koronatauon jälkeen tiimipäivää Loimun toimistolla Helsingissä.

Kampuspromoottorit ovat Loimun työntekijöitä, jotka edustavat liittoa omilla kampuksillaan. Kampuspromoottorit ovat samanaikaisesti myös itse päätoimisia opiskelijoita. Oletkin siis ehkä törmännyt näihin kasvoihin omalla kampuksellasi, jopa ehkä vieressäsi luentosalissa tekemässä luentomuistiinpanoja. 

Etätyöaika ei tiimin työskentelyn kannalta vaikuttanut promoottoritiimiin kovinkaan kriittisesti. Jokainen promoottori työskentelee normaalistikin omalla kampuksellaan, maantieteellisesti kaukana muista promoottoreista. Loimu kampuspromoottorit ovat hyvä esimerkki tiimistä, joka toimii luontevasti etänä ja jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen huolimatta välimatkasta ja vähäisestä kasvokkaisesta kontaktista. 

Ylärivi: Nuuti Vasari, Joni Tervo, Lotta Hiihtola, Jani Lehto
Alarivi: Roope Tolvanen, Aliisa Wahlsten, Jade Sivén 

Mitkä sitten ovat kirjoittajan näkemyksiä toimivan etätiimin edellytyksiksi? Yhteinen tavoite ja päämäärä hitsaavat etätiimiä tehokkaasti yhteen: kaikki tietävät mitä muut tekevät ja miksi. Promoottorit tietävät, että muut kohtaavat esimerkiksi samantyyppisiä haasteita ja niitä voidaan, sekä kannattaakin pureskella yhdessä. Työnkuvien ollessa identtiset tulee asioita käsiteltyä paljon yhteisissä palavereissa ja viestintäkanavissa. Haasteiden ja onnistumisten jakaminen tuo tiimiä yhteen. Matalankynnyksen yhteydenpito tiimin kesken on myös avainasemassa, huumoriakin pitää olla. Erilaiset pikaviestintäkanavat ovat etätiimin yhtenäisyyden kannalta keskeisessä asemassa. Muut henkilöt eivät tunnukaan enää niin kaukaisilta, kun he ovat sähköpostin sijaan yhden viestin päässä. 

Onnistuneesta etäilystä huolimatta etätiimikin tarvitsee joskus yhteisiä kasvokkaisia hetkiä, ne tekevät viimeisen silauksen tiimin yhteenkuuluvuudelle ja antavat mahdollisuuden tutustua toisiin pintaa syvemmin. Kasvokkaiset tilaisuudet kannattaakin tavanomaisten palaverien sijaan käyttää erilaiseen aktiiviseen tekemiseen, joissa esimerkiksi ideoidaan uutta tai ratkotaan haasteita porukalla. 

Opiskelijoiden elämäntilanteet muuttuvat ja siksi myös Loimun promoottoriporukassa tapahtuu tasaisesti muutoksia. Kannattaakin siis pitää korvat ja silmät auki siltä varalta, että omalla kampuksellasi jossain vaiheessa etsitään uutta promoottoria. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)