Opiskelijoita painaa huoli jaksamisesta ja toimeentulosta

Yhä useampi loimulaisten alojen opiskelija työskentelee opintojensa ohella ensisijaisesti siksi, että se on välttämätöntä toimeentulon vuoksi. Loimun opiskelijatutkimus kertoo karua kieltä opiskelijoiden arjesta. Jaksamishaasteet ajavat jopa keskeyttämään opintoja ja jäämään sairauslomalle.

Loimu kartoittaa alojensa opiskelijoiden työskentelyä ja tulevaisuuden odotuksia joka toinen vuosi. Alkusyksystä toteutetussa tutkimuksessa kartoitettiin opiskelijoiden toimintaa kesän 2023 ja lukuvuoden 2022–2023 aikana. Kesän ja lukuvuoden aikana työskentelevien osuudet olivat pysyneet edeltävien vuosien kaltaisina: lähes kolme neljästä työskenteli palkallisessa työssä kesän 2023 aikana. Vaikka opiskelijoiden arjen yllä näkyy synkkiä pilviä, odotukset tulevaisuuden ja oman työllistymisen suhteen ovat kuitenkin pääosin positiivisia.  

Klikkaa graafi isommaksi.
Klikkaa graafi isommaksi.
Klikkaa graafi isommaksi.
Klikkaa graafi isommaksi.
Klikkaa graafi isommaksi.

Työssäkäynti välttämätöntä toimeentulolle

Maan hallituksen kaavaileman monen eri uudistuksen seurauksena opiskelijoiden toimeentulo heikkenee rahamuotoisten etuuksien osalta lähes viidesosaan nykyisestä vuoteen 2027 mennessä (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL). 

– Loimu jakaa huolen opiskelijoihin osuvien monien leikkausten seurauksista, toteaa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo

– Yleinen hintatason nousu on jo tehnyt suuren loven opiskelijoiden hyvinvointiin.

Tämä näkyy myös tutkimuksen tuloksissa: 35 % lukuvuoden aikana työskennelleistä kertoi työskentelevänsä opintojen ohella ensisijaisesti siksi, että se on omalle toimeentulolle välttämätöntä. Osuus on noussut 10 %-yksikköä kahden vuoden takaisesta, jolloin puolestaan 11 %-yksikköä enemmän vastasi työskentelevänsä ensisijaisesti siksi, että halusi oman alan työkokemusta. Lukuvuoden aikana työskennelleistä 41 % kertoi työnteon haitanneen opintojen edistymistä jonkin verran tai huomattavasti. 

Lähes puolet vastaajista jatkuvasti kuormittuneita 

Tutkimuksen vastaajista 88 % kertoi arkensa olevan ajoittain kuormittavaa ja stressaavaa, mutta 65 % vastaajista kertoi pystyvänsä palautumaan kuormituksesta vapaa-ajallaan. Toinen puoli vastaajista oli kuitenkin selkeästi kuormittuneempi; 43 % vastaajista vastasi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa ”olen jatkuvasti kuormittunut tai uupunut”. Hälyttävää on se, että 24 % kaikista vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä myös väitteen ”olen joutunut keskeyttämään opintoja tai jäämään sairauslomalle jaksamishaasteiden vuoksi” kanssa. Kyselyn vastaajista 6 % ilmoittikin olleensa sairauslomalla lukuvuoden 2022–2023 aikana. 

Opintojen venyminen kuormittumisen ja uupumisen takia on raskasta yksittäiselle opiskelijalle ja kallista yhteiskunnalle. 

Yhä useampi neuvottelee palkastaan

Tutkimuksen tuloksissa näkyi myös valonpilkahduksia: 21 % kesällä 2023 työskennelleistä kertoi neuvotelleensa palkasta työnantajansa kanssa. Tämä on 7 %-yksikköä enemmän kuin 2 vuotta sitten. Palkastaan neuvotelleista 59 % uskoi neuvottelulla olleen vaikutusta myös palkkaansa. 

– Tämähän on mahtavaa, iloitsee Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen

– Määrän kasvu kertoo todennäköisesti kahdesta muutoksesta opiskelijoiden parissa: opiskelijoiden tietoisuus palkkatasoista on parantunut ja terve ammatillinen itseluottamus kasvanut. Neuvottelun käyminen vaatii aina vähän rohkeutta, ja on hienoa huomata, että moni on saanut siitä konkreettisen palkinnon. 

Loimulaisten alojen opiskelijat ovat myös optimistisia tulevaisuuden suhteen. Vastaajista 80 % uskoo työllistyvänsä opiskelualaansa vastaaviin tehtäviin. Hieman pienempi osuus (78 %) vastaajista uskoo työllistyvänsä tutkintotasoaan vastaaviin tehtäviin ja 70 % kertoo suhtautuvansa toiveikkaasti tulevaisuuden työllistymisnäkymiin. Kuitenkin vain 21 % vastaajista uskoo työllistyvänsä kokoaikatöihin ennen valmistumistaan.

– Opiskelijoiden tulevaisuudenusko on myös ilahduttavaa. Vaikka vastavalmistuneiden työttömyys on hieman noussut verrattuna vuoden takaiseen, ei tilanne ole mitenkään huolestuttava. Jokainen opiskelija pystyy myös vaikuttamaan omiin työllistymismahdollisuuksiin kesätöiden, harjoittelun ja opintokokonaisuuden kautta. Verkkoja kannattaa heittää työelämän vesille laajalti, ja pyrkiä tutustumaan alumnien uratarinoihin, Liikkanen vinkkaa. 

Loimun opiskelijatutkimus

  • Loimun opiskelijatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Loimun toimeksiannosta. Aineistonkeruu toteutettiin 4.–25.9.2023. 
  • Tutkimukseen vastasi 1 158 henkilöä. Loimun jäsenten osalta vastausprosentti oli 23 %. 
  • Vastaajista 71 % oli naisia ja 56 % suoritti kandidaatin tutkintoa tai vastaavaa. 46 % vastaajista oli iältään 22–25 vuotta. 
  • Kesällä 2023 palkalla työskenteli 73 % vastaajista, joista 62 % yksityisellä sektorilla ja 15 % yliopistolla. Kokoaikaisessa työsuhteessa kuukausipalkka oli keskimäärin 2 354 €.  
  • Lukuvuoden 2022–2023 aikaista toimintaa kysyttäessä vastanneista 94 % kertoi opiskelleensa Suomessa, 49 % työskennelleensä Suomessa ja 6 % olleensa sairauslomalla. Vastaajista 84 %:lla opiskelu oli päätoimista lukuvuoden 2022–2023 aikana. 
  • Lukuvuoden aikana työskennelleistä 20 % :lla työsuhde oli kokoaikainen, 34 %:lla osa-aikainen ja 33 %:lla nk. nollatuntisopimus. Osa-aikatyössä toteutunut työntuntimäärä viikossa oli keskimäärin 15 ja nollatuntisopimuksella 10 tuntia viikossa. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)