Pääkirjoitus: Uuden nousun lääkkeet

Tätä kirjoittaessani Suomen hallitus käsittelee syyskuun puolenvälin budjettiriihessään isoja kysymyksiä. Koronakriisi on romahduttanut hallitusohjelmalta pohjan ja hallitus päättää valtiovallan toimenpiteistä suomalaisten työllisyyden pelastamiseksi. Pöydällä ovat ainakin työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken kohtalo, uusi työnhakumalli sekä paikallisen sopimisen kehittäminen. Akavan hallitus, jossa Loimullakin on edustus, on viime päivinä sorvannut kantojaan näihin mittaviin kokonaisuuksiin.

Talouskriisin työmarkkinoihin kuuluvat valitettavasti laajamittaiset lomautukset ja irtisanomiset, joita olemme tänä syksynä nähneet jo loimulaistenkin alojen isoissa yrityksissä. Leikkaustoimenpiteitä koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa ammattijärjestöjen tuki työyhteisöille ja niiden luottamushenkilöille on äärimmäisen tärkeää. Samalla jäsenen kannalta ensiarvoista on oman järjestön kyky antaa laadukasta työsuhdeneuvontaa ja urapalveluita, mikäli ikäviä tilanteita osuu omalle kohdalle. Lupaan, että olemme molemmissa ajan tasalla ja vastaamme loimulaisten tarpeisiin. Tästä osoituksena urapalveluihin tekemämme lisäpanostukset, joiden tuloksena kokenut uravalmentaja Petra Bedda aloitti elokuussa työt Loimun toimistolla.

Talouskriisin jälkeen seuraa aina uusi nousu, toivottavasti saamme sen Suomessa aikaan mahdollisimman pian. Yksi Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman keskeisistä tavoitteista on uskottavan polun löytäminen tutkimus-, kehitys ja innovaatiopanostusten kasvattamiseksi nykyisestä 2,7 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä on myös yksi Akavan pääviesteistä budjettiriiheen ja lähitulevaisuuden valtakunnanpolitiikkaan. TKI-asioissa tarvitsemme jatkossa ennen kaikkea tekoja, emme puheita.

TKI-panostuksiin ottaa tässä lehdessä kantaa myös Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, jonka keskusjärjestön liittokokous valitsi elokuussa vielä yhdelle kaudelle Akavan johtoon. Hänen mielestään TKI-toiminta on se, jonka myötä Suomi nousee. Siihen panostamalla saadaan töitä korkeakoulutetuille, mutta myös suurelle joukolle muuta väestöä. Tämän voimme Loimussakin ehdottomasti allekirjoittaa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)