Numero 4/2020

Lehden etusivulle
24.9.2020 Nyt

Antibiootit menettävät tehoaan

Uusien antibioottien kehitystä tuetaan EU:ssa mittavasti. Erikoistutkija Kati Räisäsen mukaan uusien antibioottien kehitystyö ei kuitenkaan auta itse ongelmaan kuin hetkellisesti.

10.2.2021 Nyt

Riistokeräily uhkaa Etelä-Euroopan luontoa

Yhden kauniin kiven ottaminen matkamuistoksi tuntuu pieneltä asialta, mutta kun miljoona turistia tekee saman joka vuosi, se uhkaa jo rannan ekosysteemiä. Uusin vitsaus on ammattimainen käpyjen keräys, joka vaarantaa Etelä-Euroopan metsien tulevaisuutta.

25.9.2020 Nyt

TKI-panostukset ovat avainasia

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder haluaisi luoda TKI-toiminnan ympärille "maanpuolustushenkeä", jossa eri alojen toimijat olisivat laajalti yhtä mieltä siitä, että se on ensiarvoisen tärkeää Suomelle ja suomalaisille.

25.9.2020 Työelämä

Miten sovitaan opintovapaasta?

Vaikka opintovapaa on lakisääteinen oikeus, ei kaikkiin siihen liittyviin kysymyksiin voi yleensä antaa yksiselitteistä vastausta – tilanteet edellyttävät työntekijän ja työnantajan toiveiden yhteensovittamista.

Professionalisti vai generalisti?

Professionalisti ja generalisti ovat käsitepari, jolla kuvaillaan kahta astakkaista työelämään sijoittumisen strategiaa. Generalisti opiskelee alaa, joka ei valmista tiettyyn ammattiin. Professioalan opiskelu taas johtaa ammattipätevyyteen, kuten opettajaksi tai lääkäriksi.

25.8.2023 Nyt

Vehreät niityt veden alla

Meriajokas on tärkeä kasvi Itämerelle, sitä pidetään yhtenä sen avainlajeista. Meriajokkaan istutustyöt ovat käynnistyneet toukokuussa myös Suomessa.

25.9.2020 Loimua

Kolumni: Kohta yhdeksän

Loimun hallitus oli tyytyväinen ”vaalitaiston” aikana akavalaisissa piireissä käytyyn keskusteluun korkeasti koulutettujen edunvalvonnan tulevaisuudesta.

25.9.2020 Nyt

Pääkirjoitus: Uuden nousun lääkkeet

Yksi Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelman keskeisistä tavoitteista on uskottavan polun löytäminen tutkimus-, kehitys ja innovaatiopanostusten kasvattamiseksi nykyisestä 2,7 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.