Taimiteko – nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta

Loimu tukee yhdessä Akavan ja 13 muun Akavan jäsenliiton kanssa Suomen 4H-liiton Taimiteko-hanketta. Akava-metsää istutetaan kesäkuun alussa yhteensä 4,6 hehtaaria Kärsämäelle Pohjois-Pohjanmaalle, Silosaaren entiselle turvetuotantoalueelle.

Tämä tarkoittaa lähes 9 000 taimea. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret ja monelle kesätyö on elämän ensimmäinen.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu kantaa vastuuta kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Taimiteko-hanke tukee sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että nuorten työllistymistä, joten se rakentaa kestävää tulevaisuutta kahdella Loimulle tärkeällä alueella.

– Loimun hankkeelle antaman tuen turvin istutetaan 800 tainta, jotka sitovat yhteensä 185 000 kiloa hiilidioksidia. Määrä vastaa Loimun toiminnan kahden vuoden aikana aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Istutustyö työllistää kahdeksan nuorta yhden tunnin ajaksi, kertoo järjestöpäällikkö Johanna Hristov.

Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä ja lisätä tällä tavalla hiilinieluja Suomeen. Uusia puita kasvaa tuolla tavoitteella yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Akava-metsän istutus tuo työtä nuorille

Kooltaan 4,6 hehtaarin Akava-metsän istuttaminen työllistää 20 nuorta. Koko Taimiteko-toimintamallin kautta töitä saa tänä kesänä noin 250 yhdeksäsluokkalaista. Monelle kesätyö on elämän ensimmäinen, ja siitä maksetaan nuorille urakkapalkkaa. Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

Kuka tahansa voi tehdä taimitekoja ja pienikin osallistuminen auttaa. Taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Istutukset ovat pääasiassa metsäkuusta. Mäntyä istutetaan turvesuoalueille.

– Taimiteko on hyvä teko niin nuorten työllistymisen kuin ilmaston puolesta. Meille 4H:ssa on tärkeää, että Akavan kaltainen toimija ja sen jäsenliittoja on lähtenyt isoin joukoin tukemaan nuorten kesätyöllistymistä sekä suomalaisen hiilinielun kasvattamista. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on järjestömme ytimessä, ja Taimiteon avulla voimme tukea nuorten metsäsuhdetta myös tulevaisuudessa, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)