Työttömyyskassasanakirja

Valmistumisen jälkeisiin vuosiin voi mahtua työttömyysjaksoja, usein esimerkiksi lyhyitä pätkiä työsuhteiden välissä. Työttömyyskassan jäsenyydellä turvaat toimeentulosi työttömyydenkin aikana. Loimulaisten opiskelijoiden keskimääräisillä tuloilla ansiosidonnainen päiväraha on jopa lähes 600 € Kelan peruspäivärahaa suurempi.

Tärkeää on liittyä kassan jäseneksi heti työsuhteen alussa, jotta tekemäsi työt kerryttävät työssäoloehtoa ansiopäivärahaa varten. Työssäoloehto alkaa kertymään vasta työttömyyskassaan liittymisestä lähtien. Työttömyyskassaan ei voi siis liittyä takautuvasti, eikä työssäoloehtoa kerry sellaiselta ajalta, jolloin et ole ollut työttömyyskassan jäsen.

Työttömyyskassa = Vapaaehtoinen vakuutuksen kaltainen tapa turvata toimeentulo työttömyyden varalta. 

Ansiosidonnainen päiväraha = Työttömyyspäiväraha,
jonka suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän ajan palkkatuloista.

Työssäoloehto = Ehto, joka tulee täyttää saadakseen ansiosidonnaista työttömyysrahaa työttömyyden kohdatessa. Henkilön tulee olla työskennellyt vähintään 26 viikon ajan vähintään 18 tuntia viikossa. Palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon kerryttää useasta lyhyestä työskentelyjaksosta, esimerkiksi kesätöistä.

Jäsenyysehto = Ehto, joka tulee täyttää saadakseen ansiosidonnaista työttömyysrahaa työttömyyden kohdatessa. Henkilön tulee olla ollut kassan jäsen vähintään 26 viikon ajan ennen työttömyyden alkamista. 

Työehtosopimus = Työnantaja- ja -tekijäjärjestöjen yhdessä tekemä sopimus, jossa sovitaan alakohtaisesti asioista työlainsäädäntöä paremmin. Työehtosopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi palkoista, lomista ja työajasta. 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko = Loimulaisten työttömyyskassa. 

Peruspäiväraha = Kelan maksama päiväraha työttömälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen, mutta jolla työssäoloehto kuitenkin täyttyy. Jos olet ollut työmarkkinoilla alle kolme vuotta, maksimi on 300 päivää ja muuten 400 päivää. Jos työssäoloehto ei täyty, Kela voi maksaa tarveharkintaista työmarkkinatukea. 

Esimerkkilaskelma: Loimulaisen opiskelijan keskimääräinen kesätyöpalkka oli 2 100 €/kk vuonna 2021. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha olisi 1 327 €/kk. Kelan peruspäiväraha olisi 768 €. Eroa on siis lähes 600 € /kk. 

Tavallisesti työssäoloehto tulisi kerryttää 28 kuukauden aikana, mutta päätoimiset opinnot voivat pidentää tarkastelujaksoa jopa seitsemän vuotta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)