Opiskelijaliite 2022

Lehden etusivulle
13.12.2022

Opiskelijasta kohti asiantuntijuutta

Uraa voi rakentaa yhden talon sisällä tai työpaikasta toiseen siirtyen. Jatkuva itsereflektointi helpottaa oman näköisen urapolun luomista.

13.12.2022

Kun moni asia muuttuu

Kun työpaikka vaihtuu, työkavereiden ja työtehtävien lisäksi moni muukin asia voi muuttua. Muutoksia tapahtuu etenkin, jos työpaikan lisäksi työnantajasektoria vaihtuu.

13.12.2022

Kesätyökalenteri

Pidä työnhakuvire käynnissä läpi vuoden ja solahdat sujuvasti uuteen hakukierrokseen kesätyörekryjen alkaessa.

13.12.2022

Työttömyyskassasanakirja

Valmistumisen jälkeisiin vuosiin voi mahtua työttömyysjaksoja, usein esimerkiksi lyhyitä pätkiä työsuhteiden välissä. Työttömyyskassan jäsenyydellä turvaat toimeentulosi työttömyydenkin aikana.