Vaikuta tulevaisuuteesi  urasuunnittelulla

Urasuunnittelu on oman polun suunnittelua kohti haluttua tulevaisuutta sekä aktiivista tulevaisuuteen vaikuttamista. Urasuunnittelu perustuu hyvään itsetuntemukseen ja omiin syvimpiin tarpeisiin ja toiveisiin.

1. Suunnittelu rakentuu pienistä valinnoista 

Ihminen on luonnostaan tulevaisuusorientoitunut ja kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Teemme jatkuvasti erilaisia valintoja ja arvioimme niiden seurauksia. Hakiessasi opiskelemaan, olet luultavasti pohtinut erilaisia opiskeluvaihtoehtoja ja myös sitä, millaiseen työelämän ne siivittävät. Opintojen aikana olet valinnut kursseja eri vaihtoehdoista ja tehnyt päätöksiä opintojen painotuksista. Tekemäsi valinnat rakentavat tulevaisuuttasi, vaikka et tietoisesti sitä ajattelisikaan. 

2. Entä jos ei halua suunnitella uraa?

Tutkija Noen Gough on esittänyt, että tulevaisuudesta ei juurikaan puhuta vaan sen vain uskotaan tapahtuvan. Monet uravalmennukseen tulevat kertovatkin, että eivät ole koskaan erityisemmin suunnitelleet uraansa, vaan ovat vain ajautuneet nykyiseen tehtävään. 

Tähän ajattelutapaan liittyy tietynlainen voimattomuus tulevaisuuden edessä. Ajatellaan, että en voi vaikuttaa asioihin vaan ajelehdin virran mukana. Silloin itsensä saattaa nähdä uhrina, eikä niinkään aktiivisena toimijana. Meillä kaikilla on valtaa vaikuttaa omaan tulevaisuutemme. Tärkein kysymys onkin: käytätkö sitä? 

3. Tunnista oman ajattelusi esteitä

Oman uran suunnittelu edellyttää ajattelun taitoja ja oman mielen vapauttamista. Voi olla vaikea nähdä sellaista, mitä ei vielä ole.  Urasuunnittelussa onkin tärkeä tunnistaa oman mielen esteitä, kuten rajoittavia uskomuksia ja vääriä tulkintoja. Meille on tyypillistä ajattelun mustavalkoisuus ja vaihtoehtojen jämähtäminen kahden mahdollisuuden välille. 

Luo itsellesi sopivia ajattelun paikkoja, joutilaisuuden hetkiä, jossa annat tilaa ajatuksille. Kuvittele, mikä olisi sinulle paras ajateltavissa oleva tulevaisuus. Kirjoittele ylös ideoita ja ajatuksia, joita mieleesi pulpahtelee.

Havainnoi myös ympäristöäsi ja elämääsi. Mihin huomiosi kiinnittyy? Millaisiin asioihin käytät aikaasi ilman, että kukaan pyytää? Mikä asia saa sinut syttymään aina uudelleen? Innostus on hyvä mittari, sillä tunteet ovat avaimia tarpeisiin ja toiveisiin. Kun kiinnityt tunnetasolla suunnitelmaasi, olet sitoutunut myös edistämään sitä. 

Unelmointivaiheessa on tärkeä antaa tilaa haaveille ilman, että vielä miettii, miten sinne pääsee. Kun ajattelet parasta mahdollista tulevaisuuttasi, valjastat samalla mielesi näkemään reittejä sinne.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)