Palkka, palkkio ja apuraha – tunnetko erilaiset tavat maksaa korvausta tehdystä työstä?

Korvausta voidaan maksaa ainakin kolmella eri tavalla ja näillä kaikilla on omat ominaispiirteensä. Eri tavat soveltuvat erilaisiin työtehtäviin, mutta työn suorittajana myös omat vastuut ja velvoitteet vaihtelevat merkittävästi. Työsuhteessa maksettu palkka on tavallisin ja turvatuin muoto.

Klikkaa kuva isommaksi.

Opinnäytetyön palkkaus 

Moni loimulainen opiskelija tekee opintojen päättävän opinnäytetyön toimeksiantona, osana tutkimusprojektia tai yliopiston ulkopuoliselle yritykselle tai taholle. Millainen korvaus opinnäytetyöstä tulisi saada ja missä tapauksissa? 

Kun työn tulokset siirtyvät suoraan työnantajan käyttöön, esimerkiksi yritykselle tai osaksi tutkimusryhmän projektia, on selvintä tehdä työ työsuhteessa. 

Mikäli työn tulokset jäävät vain opiskelijan hyödyksi (opintojen osaksi), opinnäytetyön tekemiseen voi hakea esimerkiksi henkilökohtaista apurahaa. Apurahaa voidaan maksaa myös osana tutkimusprojektia. Tällöin tulee sopia selvästi esimerkiksi työstä tehtävän julkaisun osalta miten tuloksia käytetään ja kuka on julkaisun päävastuullinen kirjoittaja.

Jos opinnäytetyöstä maksetaan palkkio, on sovittava erikseen työn tulosten siirtymisestä työn teettäjälle. Jos työn pohjalta tehdään julkaisu, tulee sopia kirjoitusvastuista sekä kreditoinnista julkaisussa.  

Mikäli opiskelija jatkaa työsuhteessa samassa tutkimusprojektissa valmistumisensa jälkeen, kannattaa työsopimukseen kirjata uudet työvastuut sekä neuvotella palkan nostamisesta. Perusteena voi käyttää valmista tutkintoa ja aiemmin kertynyttä osaamista.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)