Vastuullisuusasiantuntijana pörssiyhtiössä

Vastuullisuusraporttien laatiminen tarjoaa hyvän läpileikkauksen yritystoiminnan eri osa-alueisiin. Työ on monipuolista ja haastavaa. Kestävän kehityksen edistämisestä haaveileville se ei välttämättä kuitenkaan ole paras väylä.

Englantia työkielenään käyttävä vastuullisuusasiantuntija Noora Tenho joutuu etsimään hetken sanoja suomeksi työstä puhuessaan. Hänen työnsä on pitkälti raporttien laatimista sekä niihin liittyvän sääntelyn ja raportoinnin viitekehyksen seuraamista. Nokialla työskentelevä Tenho raportoi yrityksen ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja hallintotavasta. 

Nokian vastuullisuusraportista löytyy tietoa laidasta laitaan kestävän kehityksen strategiasta ja sen vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan aina henkilöstön monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksiin asti. Siinä kerrotaan esimerkiksi, mitä yritys tekee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja toimitusketjun vastuullisuuden edistämiseksi. Isoja asioita siis. 

Mitä jätämme jälkeemme?

Lukion lopulla Tenho alkoi ajatella, ettemme voi käyttää kaikkia luonnon resursseja ja jättää seuraaville sukupuolille huonossa kunnossa olevaa maapalloa. Hän halusi vaikuttaa asioihin ja lähti opiskelemaan ympäristöekologiaa bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan Helsingin yliopistoon. Pääaine vaihtui myöhemmin ympäristöekonomiaan. 

– Rakastan edelleen luonnontieteitä, mutta tutustuessani ympäristöekonomiaan se vei mennessään. Ympäristöekonomia keskittyy keinoihin, joilla ympäristöongelmia voidaan ratkoa. Klassisia esimerkkejä ovat päästökauppa ja haittaverot.  

– Nykyisessä työssäni vaikutusmahdollisuudet ovat osoittautuneet kuitenkin aika pieniksi. Vastuullisuusraporteissa kerrotaan enemmän jo tapahtuneista tai päätetyistä kuin suunnitteilla olevista asioista. 

Ympäristöekonomian opinnot eivät varsinaisesti liity Tenhon nykyisiin työtehtäviin, joita voi tehdä hyvin erilaisista taustoista käsin. 

– Raportointitehtävissä voin toki pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten yrityksessä toimitaan, mutta enemmän käytännön vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseksi on varmaan niillä, jotka työskentelevät toisenlaisissa rooleissa. 

– Yritysvastuutehtävät ovat haluttuja. Jos haluaa edistää kestävää kehitystä, kannattaa miettiä tarkkaan, mitä erityisesti haluaa saada aikaan ja missä sitä voisi mahdollisesti tehdä, Tenho vinkkaa. 

Sanotaan, että yritysvastuutehtäviin on vaikea päästä. Joidenkin mielestä alalta on vaikea siirtyä muihin tehtäviin. Tenho arvelee, ettei alan arvostus ole ehkä niin korkealla kuin pitäisi, vaikka työ on haastavaa ja siinä saa hyvän läpileikkauksen yritystoiminnan eri osa-alueista. 

Varmennukset kuuluvat raportointiin 

Noora Tenho aloitti vastuullisuusasiantuntijana jo opiskeluaikanaan aluksi ”traineena” ja sittemmin asiantuntijatehtävissä Cargotecilla vastuullisuusraportoinnin parissa. Cargotec on globaali lastin- ja kuormankäsittelyratkaisuihin erikoistunut yritys. Tenho sai alusta asti paljon vastuuta ja pääsi matkustamaan. 

Monessa yrityksessä vastuullisuusraportointiprosessiin kuuluu raportissa julkaistavien tietojen ulkoinen varmennus, joka parantaa raporttien luotettavuutta. Näitä varmennuksia tekevät tilintarkastajat, mutta julkaistavien tietojen varmennus on toistaiseksi vapaaehtoista. EU:lta on kuitenkin tulossa direktiivi, joka tekee siitä pakollista. 

Cargotecin toimipaikkakäynneillä Noora Tenho tutustui muun muassa siihen, miten vastuullisesti tehtailla hoidettiin ympäristöasioita. 

Kaksi vuotta vastuullisuusasiantuntijana Nokialla työskennellyt Noora Tenho kaipaa työyhteisöä ja ihmisten kanssa keskustelemista kasvokkain. – Energiatasoni on toimistolla ihan erilainen kuin kotona. 

– Varmennuskäyntien yhtenä tavoitteena on tarkastaa, että tietojärjestelmiin raportoidut tiedot pitävät paikkansa ja yrityksen toimintatapoja noudatetaan. Vierailin suomalaistehtaiden lisäksi muun muassa Saksassa, Irlannissa, Espanjassa ja Kiinassa. 

Yksi Tenhon parhaita muistoja Cargotecilta on se, kun hän pääsi ajamaan vaikeassa maastossa käytettävää ajoneuvotrukkia. Myös käynti Antwerpenin satamassa on jäänyt mieleen. Siellä hän näki, miten konttilukit ja isot konttinosturit käytännössä toimivat. 

Hienot tavoitteet eivät riitä 

Valmistuttuaan Noora Tenho pääsi Nokialle yritysvastuuasiantuntijaksi. Hän kiittelee Nokian raportteja läpinäkyviksi. 

– Vastuullisuusraportissa täytyy kertoa onnistumisten ohella myös yrityksen negatiivisista vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yritysten kannattaa kertoa myös siitä, miten vastuullisuustavoitteet saavutetaan. Hienot tavoitteet ilman merkkiä realistisista suunnitelmista eivät vakuuta. 

Noora Tenhosta on ollut mahtavaa saada kokemusta eri toimialoilla työskentelemisestä, koska se avartaa maailmankuvaa. Cargotecilla työskenneltyään hän kiinnittää huomiota logistiikkaan liikenteen solmukohdissa. Lastinkäsittelyala ja erityisesti rahtisatamat ovat hänestä mielenkiintoisia. Nokialla työskennellessään hän on alkanut kiinnittää huomiota siihen, mitä kaikkea netin käyttö puhelimessa tai kiinteässä verkossa vaatii. 

Dynaamista työtä 

Tenho arvelee olevansa hyvä vastuullisuusasiantuntija, koska hän on tarkka yksityiskohdissa, mutta pystyy katsomaan myös kauas ja luomaan laajan kokonaiskuvan asioista. Työ ei kuitenkaan tarjoa kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita hän on alkanut kaivata. Nokialla sinänsä on mahdollisuuksia monenlaiseen työhön. Numeroiden parissa viihtyvä Tenho toivoisi jatkossa enemmän työtehtäviä, joissa voi hyödyntää matemaattista ajattelua. 

– Työni on paljolti projektinhallintaa. Toivoisin, että voisin syventyä joskus johonkin asiaan pidemmän aikaa sen sijaan, että minun pitää hallita todella monia asioita yhtä aikaa. Työni on usein hyvin dynaamista. Plussaa on se, että saan tehdä yhteistyötä monien erilaisissa tehtävissä työskentelevien kanssa. Se on kiehtovaa ja opin paljon. 

Tenho nauttii saadessaan pohtia asioita yhdessä muiden kanssa. Keskustelussa nousee esiin erilaisia näkökulmia, mikä tekee lopputuloksesta paremman kuin yksin pohtien. 

Noora Tenho, 31  

  • Ylioppilas 2009 Tapiolan lukio, Espoo 
  • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 2020
  • Pääaine: ympäristöekonomia
  • Työpaikka Nokia Oyj 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)