Geofyysikkojen liitto

Toimimme ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä meteorologien, hydrologien ja merentutkijoiden kesken. Järjestämme jäsenistölle tieteellistä ja ammatillista tukea sekä virkistystoimintaa.

Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä meteorologian, hydrologian ja merentutkimuksen aloilla työskentelevien ja työskennelleiden kesken, edistää jäsenten tieteellistä ja ammatillista kehitystä sekä tukea jäsenten palkkauksellisten, sosiaalisten ja muiden ammatillisten etujen valvontaa alan ammattijärjestöjä avustaen.

Tarkoitus ja tavoitteet

Pyrimme edistämään jäsenten ammatillista järjestäytymistä ja hyvinvointia.

Toiminta ja tapahtumat

Järjestämme jäsenistölle koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Joka vuosi on pyritty järjestämään tutustumisretki alan kannalta mielenkiintoiseen kohteeseen sekä virkistystoimintaa. Tuemme tarvittaessa alan julkaisuja ja muuta toimintaa. Toimimme myös suhteiden ylläpitäjinä työnantajiin (esim. Ilmatieteen laitos) sekä alalla toimiviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, kuten olemalla EMS:n (European Meteorological Society) ja IMFS:n (Intenational Meteorological Society) jäsen. Liiton jäseniä toimii mukana myös monissa työryhmissä, mm. Loimussa ja Ilmatieteen laitoksella.

Yhdistyksen historia

Geofyysikkojen liitto on perustettu vuonna 1955 ammattiliitoksi geofysiikan alan työntekijöille. Toiminta jatkui ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä 1993, Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL:n hoitaessa ammattijärjestötoiminnan. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 300 henkilöä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet meteorologian, hydrologian ja merentutkimuksen aloilla.