Loimun opiskelijat - Turku eli LoimuTKU

Olemme Loimun turkulainen opiskelijayhdistys, jonka tehtävänä on tuoda Loimu lähemmäs turkulaista opiskelijaelämää.

Yleisesittely

LoimuTKU loimuaa molemmilla turkulaisilla yliopistokampuksilla: Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla. Tarkoituksemme on saada Loimu ja Loimun tarjoamat edut opiskelijoiden tietoisuuteen ja tarjota virkistävää toimintaa yhdistyksemme jäsenille.

Tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on saada uusia ja vanhoja opiskelijoita liittymään loimuun, tarjota tietoja ja taitoja työllistymiseen ja työelämään liittyen ja luoda yhteishenkeä Loimun alojen opiskelijoiden välille erilaisilla virkistymistapahtumilla. Yritämme painottaa toimintaamme työllistymisen ja työelämätaitojen suuntaan, ja sitä kautta löytää muista paikallisista opiskelijajärjestöistä poikkeavan paikkamme turkulaisista opiskelijapiireistä.

Toiminta ja tapahtumat

Yhdistys järjestää infoständejä molemmilla kampuksilla ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin opiskelija tapahtumiin. Perinteisiä yhdistyksen tapahtumia ovat mm. tutorsitsit, Piltti-, Fetussauna-Gulisbastu-saunailta ja vapun jälkeinen pizzailta. Lisäksi pyrimme järjestämään työelämätaitoja vahvistavia tapahtumia, kuten luentoja ja messuja.

Yhdistyksen historia

LoimuTKU perustettiin vuonna 2016 ja siitä lähtien yhdistys on järjestänyt tapahtumia sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin Loimu-alojen opiskelijoille yksin ja yhteistyössä monien eri tahojen ja järjestöjen kanssa.