Metsähallituksen metsänhoitajat

Tarjoamme Metsähallituksessa työskenteleville metsäammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitua ja kehittää omaa osaamistaan.

Metsähallituksen metsänhoitajat ry toimii jäsenistönsä yhteistoimintaverkostona sekä osaamisen kehittämisen ja metsä- ja ympäristöalan edunvalvojana. Yksi merkittäväksi ammattitaidon ja -tuntemuksen ylläpitäjäksi on muodostunut yhdistyksen joka toinen vuosi järjestämä tutustuminen jonkin ulkomaan kollegojen toimintaan ja alan toimintakulttuuriin.

Olemme toimineet jäsentemme eduksi ja iloksi jo yli 60 vuotta. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 100.