Saimaan metsänhoitajat

Tarjoamme monipuolista metsiin liittyvää toimintaa sekä virkistystapahtumia Saimaan alueen metsänhoitajille ja muille metsäalan akateemisille. Tuemme jäsentemme jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja olemme mukana metsäbiotalouden verkostojen kehittämisessä.

Saimaan Metsänhoitajat on Loimu ry:n alueellinen jäsenyhdistys, jonka kotipaikka on Savonlinna. Yhdistyksessä on jäseniä noin 60. Yhdistys toimii alueella ammatillisena yhdyssiteenä ja vaalii jäsentensä yhteisöllisyyttä ja ylläpitää metsämiesperinteitä.

Tavoitteenamme on tuoda esiin jäsenkuntamme osaaminen ja edistää sen monipuolista hyödyntämistä. Pyrimme edistämään metsävarojen kestävää käyttöä ja osaltamme vaikuttamaan metsäbiotalouden harjoittamisen toimintaedellytysten säilymiseen alueellamme.

Saimaan Metsänhoitajat järjestää jäsenilleen opinto- ja virkistystapahtumia, ja lisäksi ammatillisia koti- ja ulkomaanmatkoja. Yhdistyksemme tukee alueen koulujen metsäopetusta ja nuorten metsäsuhteen rakentumista tarjoamalla asiantuntemusta ja avustamalla retkiä Metsämuseo Lustoon ja Luken tutkimusmetsään. Yhdistyksen omistuksessa on kaksi metsätilaa, joita hyödynnämme aktiivisen metsänhoidon ja virkistyksen merkeissä.

Saimaan Metsänhoitajat on perustettu vuonna 1945. Yhdistys on koko historiansa ajan ollut aktiivinen toimija ja luonut toiminnalleen resurssit ja jatkuvuutta aktiivisella talkootyöllä. Sillä on ollut jäsentensä kautta suuri merkitys Metsämuseo Luston sijoittumiseen Punkaharjulle vuonna 1994, ja myöhemmin se on monin tavoin tukenut Luston toimintaa.

Kuva: Suomi100 -sukupolvien metsän istutustapahtuma. Kuvassa osa on jo taimia istuttamassa ja osa vielä taimiaan jonottaa.