Sairaalakemistit

Olemme sairaalakemisteistä ja muista kliinisen laboratorion asiantuntijoista ja erikoisosaajista koostuva aktiivinen yhdistys. Tarjoamme jäsenillemme ajankohtaisia koulutuksia sekä mahdollisuuden yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen eri puolella Suomea toimivien kollegojen kanssa.

Lääketieteellisen laboratorioanalytiikan merkitys on suuri sairauksien ennaltaehkäisyssä, määrittämisessä ja hoidon seurannassa. Lisäksi lääketieteelliset laboratoriot ovat tärkeä osa muuttuvaa ja muutospaineen alla olevaa terveydenhuoltoa.

Me Sairaalakemistit ry:n jäsenet toimimme asiantuntijatehtävissä kliinisessä laboratoriossa tai siihen liittyvissä tehtävissä terveydenhuollon alalla. Lisäksi suurin osa jäsenistämme on suorittanut sairaalakemistin erikoistumiskoulutuksen tai on sitä parhaillaan suorittamassa.

Vastaamme työssämme muun muassa siitä, että kliinisen laboratorion tuottamat tutkimustulokset ovat luotettavia ja niitä tuotetaan asiakkaille laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Teemme myös merkittävää laboratorioanalytiikan kehittämistyötä, jonka avulla pystymme omalta osaltamme vaikuttamaan suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen.


Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksenä olemme aktiivinen ja valvomme jäsenistön etuja työyhteisöissä. Ylläpidämme alan yhteistoimintaa ja verkostoitumista sekä järjestämme laadukasta koulutusta yhdessä muiden kliinisen kemian alan yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tavoitteenamme on tukea jäsenistön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä jakamalla anomuksesta apurahoja yhdistyksen sääntöjä noudattaen.

Toiminta ja tapahtumat

Järjestämme aktiivisesti verkostoitumistapahtumia, webinaareja ja koulutuspäiviä. Koulutuspäiviä järjestämme yhteistyössä Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen (SKKY), Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistyksen (SKKErly), Laboratoriolääketieteen koulutuskeskuksen (Koulab Oy) ja Loimun yhdistysten kanssa. Olemme olleet mukana muun muassa järjestämässä vuosittaista Laboratoriolääketiedepäivät ja näyttely -tapahtumaa.

Toimimme myös aktiivisesti Sairaalakemistien erikoistumiskoulutuksen neuvottelukunnassa ja meillä on edustus Loimun valtuustossa, EC4-rekisteröintikomiteassa ja erilaisissa kansallisissa työryhmissä. Lisäksi annamme tarvittaessa lausuntoja kliiniseen kemiaan liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen historia

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1955. Yhdistyksen alkuajoista lähtien ammattiosaamisen ja –identiteetin edistäminen ovat olleet toiminnan lähtökohtia. Tämä on ollut tärkeää kattavasti ympäri Suomea toimivalle pienelle ammattikunnalle.

Yhdistys on ollut hyvä keskustelufoorumi kehitettäessä Suomen kliinistä laboratoriodiagnostiikkaa ja laboratoriotietojärjestelmiä.

Jäsenmaksu: varsinaiset jäsenet: 4 €/kk, kannattajajäsenet: 200 €/vuosi.