Suomen sairaalamikrobiologit

Yhdistyksemme koostuu sairaalamikrobiologeista ja muista kliinisen mikrobiologian laboratoriotöiden parissa työskentelevistä asiantuntijoista. Tarjoamme jäsenillemme koulutuksia, verkostoitumista ja edistämme kliinisen mikrobiologian alaan kuuluvaa tutkimusta ja käytännön työtä.

Kliinisen mikrobiologian analytiikkaa tarvitaan infektiosairauksien toteamisessa, ennaltaehkäisyssä ja hoidon seurannassa. Siten kliinisen mikrobiologian analytiikalla sekä niitä tekevillä laboratorioilla ja yksiköillä on tärkeä rooli terveydenhuollon toiminnoissa.

Suomen Sairaalamikrobiologit ry:n jäsenet toimivat asiantuntijatehtävissä kliinisissä laboratorioissa tai muissa kliinisen mikrobiologian analytiikkaan liittyvissä tehtävissä terveydenhuollon ja terveysteknologian alalla. Suurin osa jäsenistä on suorittanut sairaalamikrobiologin erikoistumiskoulutuksen tai on sitä parhaillaan suorittamassa.

Yhdistyksemme jäsenet vastaavat työssään muun muassa siitä, että infektiotautidiagnostiikan menetelmät ovat luotettavia, laadukkaita ja tulokset saatavissa oikea-aikaisesti. Toimenkuvaan kuuluu myös merkittävää tutkimusmenetelmien kehittämistyötä sekä mikrobilääkeresistenssin ja epidemioiden seurantatyötä.

Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksemme tarkoituksena on yhteistyössä Loimun kanssa edistää ja valvoa sairaalamikrobiologien koulutusta, ammatillisia ja palkkaukseen liittyviä etuja sekä jäsenten yleisiä ja yhteisiä pyrkimyksiä edistämällä muun muassa apurahojen turvin kliinisen mikrobiologian alaan kuuluvaa tutkimusta ja käytännön työtä.

Toiminta ja tapahtumat

Järjestämme vuosittain koulutuspäiviä ja verkostoitumistapahtumia.

Toimimme myös aktiivisesti Sairaalamikrobiologien erikoistumiskoulutuksen neuvottelukunnassa ja meillä on edustusta erilaisissa kansallisissa työryhmissä. Lisäksi annamme tarvittaessa lausuntoja kliiniseen mikrobiologiaan liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen historia

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen alkuajoista lähtien pienen ammattikunnan ammatti-identiteetin ja kliinisen mikrobiologian toimintojen edistäminen ovat olleet toiminnan lähtökohtia. Tätä nykyä toimintaa on kattavasti ympäri Suomea.

Yhdistyksen jäsenistö on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen kliinisen mikrobiologian laboratoriodiagnostiikkaa, laboratoriotietojärjestelmiä ja mikrobilääkeresistenssin seurantaa.

Jäsenmaksu: varsinaiset jäsenet: 1,5 €/kk, kannattajajäsenet: 85 €/vuosi.