Teollisuuden metsänhoitajat

Tarjoamme jäsenillemme laadukkaita seminaareja, verkostoitumista sekä suosittuja ulkomaille suuntautuvia opintoretkiä.

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on teollisuuden puuhuollossa tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla työskentelevien metsänhoitajien yhdistys.

Yhdistyksemme toiminnan tavoitteita ovat

  • Jäsenten ammattitaidon kohottaminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen
  • Metsäteollisuuden ja -talouden arvostuksen lisääminen
  • Edunvalvonta ja vaikuttaminen Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:ssä


Yhdistyksemme toimii aktiivisesti metsäteollisuuden ja -talouden edistämiseksi ja sen arvostuksen kasvattamiseksi. Se tarjoaa toimialayhdistyksenä perinteikkään viiteryhmän jäsenilleen ja edistää jäsentensä ammatillista osaamista.

Yhdistyksellämme on vuosittain kaksi päätapahtumaa. Kevättalvella järjestämme vuosikokouksen tasokkaan seminaarin yhteydessä. Loppukesällä on vuorossa opintopäivät ajankohtaisine teemoineen, jotka suuntautuvat vuoroittain eri puolille Suomea tai maailmalle. Näiden lisäksi olemme järjestäneet syksyisin myös syysseminaarin.

Jäsenten ammattitaidon ylläpitoa ja itsensä kehittämistä yhdistyksemme edistää jakamalla apurahoja.

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on perustettu vuonna 1911 ja jäseniä sillä on noin 430.

Jäsenmaksut: Työssä käyvät 20 €; eläkeläiset, työttömät, vanhempainvapaalla olevat 10 €