Yksityismetsätalouden metsänhoitajat YMEF

Toimimme yksityismetsätalouden piirissä työskentelevien jäsenten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Yhdistyksemme toiminta-alue kattaa koko Suomen.

Yhdistyksemme tarkoituksena on yksityismetsätalouden palveluksessa toimivien metsänhoitajien taloudellisten etujen ja oikeuksien valvominen. Järjestämme myös ammatillisia retkeilyjä ja tilaisuuksia ammatillisten ja sivistyksellisten pyrkimysten edistämiseksi.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen palveluksessa olevat metsänhoitajat ja muut vastaavissa tehtävissä toimivat korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.

Yhdistyksemme tarkoituksena on Loimun jäsenyhdistyksenä valvoa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä lujittaa heidän välistään yhteenkuuluvuutta. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenkuntansa arvostuksen lisäämiselle ja vaikuttaa heidän asiantuntemuksensa hyödyntämiseen yhteiskunnan eri aloilla.

YMEF järjestää kokouksia, esitelmä-, neuvottelu- ja juhlatilaisuuksia, ammatillisia retkeilyjä sekä kursseja. Ammatillisia retkiä järjestetään vuosittain pääasiassa kotimaahan, mutta toisinaan myös ulkomaille. Espanjassa retkeilimme 2019.

Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat – Enskilda Skogsbrukets Forstmästare ry on perustettu vuonna 1955.

Jäsenmaksu: Vuosimaksu 20 euroa. Eläkeläisyys, ulkomailla vakituisesti asuminen, perhevapaa, opiskelu, työttömyys, sairaus, varusmies- tai siviilipalvelu tai muu sellainen syy, jonka vuoksi henkilö ei ole kokopäiväisessä ansiotyössä, on perusteena 10 euron vuosimaksulle.