Ympäristöterveyden Loimu

Yhdistyksemme tarjoaa yhdyssiteen Suomen elintarvike- ja ympäristötutkimuksen sekä ympäristöterveysvalvonnan asiantuntijoille. Järjestämme muun muassa neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä ammatillisia ekskursioita.

Yhdistyksemme avulla eri puolella Suomea työskentelevät jäsenemme voivat pitää toisiinsa yhteyttä ja saada tukea omaan työhönsä.

Tarkoitus ja tavoitteet

Toimintamme tavoitteena on lisätä jäsentemme ammattipätevyyttä sekä edistää Loimu ry:n avulla heidän taloudellisia ja ammatillisia etujaan. Ympäristöterveys ja siihen liittyvä tutkimus ovat meille tärkeitä ja haluamme olla vaikuttamassa alalla tehtävään työhön. Toivotamme tervetulleeksi mukaan toimintaan myös muita alalla työskenteleviä akateemisesti koulutettuja.

Toiminta ja tapahtumat

Yhdistyksemme asioista päätetään vuosikokouksessa.
Tarjoamme lisäksi edullista ja hyvin kohdennettua koulutusta sekä opintomatkoja jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Teemme myös yhteistyötä muiden Loimun jäsenyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen historia

Takana on jo lähes viisi vuosikymmentä ympäristöterveyden luonnontieteilijöiden toimintaa. Vuoden 1975 syksyllä perustettiin Suomen Kemistiliiton alainen Kunnallisen elintarvike- ja ympäristövalvonnan kemistien jaosto. Jaosto oli mukana taistelemassa 40 viikkotyötunnin soveltamisesta myös laboratorio- ja tutkimustyössä.

Varsinaisten kokousten lisäksi jaosto pyrki tietoisesti tekemään itseään tunnetuksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin paneeli- ym. keskusteluihin.

Vuonna 2000 Kemistiliitto muuttui Luonnontieteidena Akateemisten Liitoksi (LAL). Vuonna 2002 jaoston nimeksi muutettiin Kunnan luonnontieteiden akateemiset Kunnan LAL.

Vuonna 2009 jaoston nimeksi tuli Ympäristöterveyden luonnontieteilijät.
Nimenmuutoksen taustalla oli halu sopeuttaa nimi vastaamaan jäsenistön muuttunutta työnantajakenttää.

Nykyinen nimi Ympäristöterveyden Loimu ry otettiin käyttöön helmikuussa 2019. Linkki yhdistyksen historiikkiin.