Kilpailukiellon käyttämisestä maksettava jatkossa korvaus

Kilpailukieltoa koskeva työsopimuslain säännös muuttuu vuoden alusta. Muutokset parantavat monien Loimun jäsenten asemaa merkittävästi.

Lainsäädäntöä muutetaan ensi vuoden alusta siten, että työnantajan on korvattava kilpailukieltosopimuksen takia korvauksena sidonnaisuusajalta työntekijälle 40 prosenttia palkasta enintään 6 kuukauden kilpailukielloissa ja 60 prosenttia tätä pidemmissä. Rajoitusaika voi jatkossakin olla enintään 12 kuukautta, ja kilpailukiellon tekemiselle tarvitaan erityisen painava syy. Viimeistään 31.12.2021 tehdyt kilpailukieltosopimukset ovat vielä voimassa sellaisenaan vuoden siirtymäajalla.

Loimu on yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa tuonut kilpailukieltojen perusteettoman laajaan käyttöön liittyneet ongelmat lainsäätäjien tietoisuuteen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että vaikuttamistyö, jota olemme tehneet jo useita vuosia, on nyt lopulta kantanut hedelmää, toteaa Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa.

Lue Loimu-lehden artikkeli aiheesta

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)