Keskustelutilaisuus: maapallon kestävyysrajat yritystoiminnan kannalta

Keskustelutilaisuus on osa vastuullisuuden vertaismentorointia, joka järjestetään yhdessä Lakimiesliiton ja Suomen Ekonomien kanssa. Tilaisuus järjestetään 5.5. Teams-alustalla.


Loimun järjestämässä teemakeskustelussa ovat mukana toimitusjohtaja Saara Lilja, Emergenssi ja toimitusjohtaja Leo Stranius, Third Rock Finland.

Tilaisuus on osa vastuullisuuden vertaismentorointia, mutta tilaisuuteen voi osallistua myös ilman, että on mukana vertaismentoroinnissa.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin turvaaminen kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Koettelemme toiminnallamme maapallon kestävyysrajoja. Yritykset ovat jo pitkällä omien ilmastotoimiensa suhteen osana vastuullisuustoimintaa, ja seuraavaksi pohdittavaksi tulee luontokadon hillintään liittyvät toimet.

Lähitulevaisuudessa yrityksiltä odotetaan oman toimintansa luontovaikutusten arviointia sekä biodiversiteettistrategioiden tekoa EU:n biodiversiteettistrategian myötä. Yritysten tulee itse rakentaa käsitys oman toimintansa biodiversiteettivaikutuksista toimialallaan. Biodiversiteetin mittaaminen on kuitenkin monimutkaisempaa kuin ilmastotoimien puolella, ja kompensaatiotoimiin liittyy myös monenlaisia haasteita.

Näkökulmia:

  • Miten EU:n biodiversiteettistrategia vaikuttaa yritystoimintaan?
  • Miten biodiversiteettivaikutuksia arvioidaan yrityksissä?
  • Miten yritystoimintaa ohjataan huomioimaan biodiversiteetti?

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lisätietoa:

  • Urapalvelut

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)