Kemian alalla aloitettu tes-neuvottelut

Neuvottelut kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden vuoden 2023 palkankorotuksista aloitettiin 5.10. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Kemianteollisuus ry. ja palkansaajia Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

– Neuvottelut käynnistyivät hyvässä yhteishengessä Kemianteollisuuden kanssa, kertoo neuvotteluissa mukana oleva Loimun neuvottelupäällikkö, YTN kemian taustaryhmän jäsen Anna Kytömaa. – Tilanne on kuitenkin erittäin haastava. Inflaatio on kiihtynyt nopeasti, ja palkansaajien ostovoima heikentynyt.

Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan neuvottelutulos palkankorotuksista tulisi saavuttaa jo lokakuun loppuun mennessä. Jos näin ei tapahdu, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023 kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

– Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että koko työehtosopimus neuvoteltaisiin uudelleen, ei pelkkiä palkankorotuksia, toteaa Anna Kytömaa.

Perhevapaauudistusta käsitellään työryhmässä

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksen vaikutusta kemian alan työehtosopimuksen määräyksiin on alettu käsitellä työryhmässä. Tavoitteena on saada kirjattua uudistusta vastaavat määräykset työehtosopimukseen edistämään työelämän tasa-arvoa sekä mahdollistamaan perhevapaiden tasaisempaa jakautumista molemmille vanhemmille.

Lue lisää YTN palkankorotukset ja perhevapaat

Lisää tietoa kemian alan neuvotteluista:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)