Kilpailukieltojen siirtymäaika päättyy ensi vuoden alusta

Lakimuutos siitä, että kilpailukiellon rajoitusajalta on maksettava korvauksena 40 prosenttia työntekijän palkasta, jos rajoitusaika on 6 kuukautta ja 60 prosenttia työntekijän palkasta, 6–12 kuukauden väliseltä rajoitusajalta, tuli voimaan vuoden 2022 alusta.

Ennen vuotta 2022 tehtyjen kilpailukieltosopimusten osalta on ollut voimassa siirtymäaika, joka päättyy vuodenvaihteeseen. Nämä kilpailukiellot ovat vielä vuodenvaihteeseen asti irtisanottavissa päättymään ilman irtisanomisaikaa. Vuodenvaihteen jälkeen myös näiden vanhojen kilpailukieltosopimusten mukaiselta rajoitusajalta tulee maksaa lainmukainen korvaus.

Lakimuutoksella tavoiteltiin sitä, että hyvin laajalle ilman lainmukaisia perusteita levinneiden kilpailukieltojen käyttämistä saataisiin kitkettyä. Ennen lakimuutosta tilanne oli käytännössä se, että useissa työsopimuksissa kilpailukielto oli laitettu ikään kuin varmuuden vuoksi pohtimatta sen tarkemmin onko sen käytölle lainmukaiset ja asianmukaiset perusteet.

Lisätietoa:

Lue Loimu-jäsenlehden juttu: Tärkeä lakimuutos tuo kilpailukiellosta korvauksen työntekijälle

Katso jäsensivuilta suomenkielinen tallenne: Lisätietoa kilpailukiellosta (vaatii kirjautumisen)

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)