Tärkeä lakimuutos tuo kilpailukiellosta korvauksen työntekijälle

Kilpailukieltoa koskeva työsopimuslain säännös muuttuu vuoden alusta. Muutokset parantavat monien Loimun jäsenten asemaa merkittävästi.

Lainsäädäntöä muutetaan ensi vuoden alusta siten, että työnantajan on korvattava kilpailukieltosopimuksen takia korvauksena sidonnaisuusajalta työntekijälle 40 prosenttia palkasta enintään 6 kuukauden kilpailukielloissa ja 60 prosenttia tätä pidemmissä. Rajoitusaika voi jatkossakin olla enintään 12 kuukautta, ja kilpailukiellon tekemiselle tarvitaan erityisen painava syy. Viimeistään 31.12.2021 tehdyt kilpailukieltosopimukset ovat kuitenkin vielä voimassa sellaisenaan vuoden siirtymäajalla.  Näiden osalta työnantaja voi vuoden 2022 aikana päättää siitä, irtisanooko kilpailukieltoa koskevan sopimusehdon, vai maksaako siirtymäajan jälkeen korvauksen kilpailukieltoa koskevan ehdon käytöstä. 

Lakimuutos on todella hyvä uutinen monille loimulaisille, iloitsee
neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa.

Kilpailukieltojen alkuperäinen tarkoitus unohtui

Kilpailukieltoon suostuva työntekijä sitoutuu määräajaksi kieltäytymään tehtävistä, joissa entisen työnantajan liikesalaisuuksia voisi vuotaa kilpailijan hyödyksi. Alun perin kilpailukiellot koskivat ylintä johtoa ja yrityksen markkina-asemalle keskeisiä avaintehtäviä, mutta 2010-luvun alkupuolelta lähtien ne ovat yleistyneet kaiken tasoisiin tehtäviin ja kaikille aloille. Näin siitäkin huolimatta, että lain mukaan kilpailukiellolle täytyy aina olla erityisen painavat syyt.

Myös Loimun jäsenten työsopimuksissa lauseke on mukana yli puolessa sopimuksista. Työnantaja on rajoittanut sillä työntekijän mahdollisuutta siirtyä kilpailevan yrityksen palvelukseen ja estänyt häntä perustamasta omaa, kilpailevaa yritystä. Kielto on tyypillisesti voimassa puolesta vuodesta vuoteen. 

Loimu on yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa tuonut kilpailukieltojen perusteettoman laajaan käyttöön liittyneet ongelmat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäätäjien tietoisuuteen. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että vaikuttamistyö, jota olemme tehneet jo useita vuosia, on nyt lopulta kantanut hedelmää, toteaa Loimun yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa

– Kilpailukieltoon sidotun työntekijän asema paranee nyt merkittävästi, kun työntekijä saa korvauksen sopimuksessa mainitulta kilpailukieltoajalta. 

Muutos astuu voimaan kahdessa vaiheessa

  • 1.1.2022–31.12.2022 muutokset koskevat vain 1.1.2022 ja sen jälkeen alkaneita uusia sopimuksia.
  • Vuoden 2023 alusta muutokset koskevat kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Myös niitä, jotka on solmittu ennen lakimuutosta.

Jokaisen tilanne on erilainen – saat apua Loimusta!

  • Jos sinulla on kilpailukieltosopimus tai sinulle tarjotaan sitä, on tärkeää, että selvität sopimuksen lainmukaisuuden. Kilpailukieltosopimuksen pätevyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi se, täyttyvätkö lain määrittämät erityisen painavat syyt juuri sinun tapauksessasi, perustuu aina kokonaisharkintaan. Se, mikä pätee kollegasi kohdalla, ei välttämättä päde sinun tilanteessasi.
  • Uuden lainsäädännön mukainen korvaus on arvokas tuki, jos irtisanoudut työstäsi. Jos sopimus on lainmukainen ja olet itse noudattanut sen ehtoja, karenssi tai oikeus työttömyysturvaan eivät vaikuta työnantajasi velvollisuuteen maksaa korvausta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)