Yksityisen laboratorioalan neuvottelutulossa vahvistettu

Yksityiselle laboratorioalalle saatiin neuvottelutulos maanantaina 27.2. Sopimusosapuolten hallinnot ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen.

Yksityisen laboratorioalan uusi työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka.

Palkankorotuksista neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 30.4.23 mennessä, maksetaan kertakorvauksena 384 euroa kesäkuun säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Kertakorvauksen maksuedellytyksenä on, että työsuhde on alkanut viimeistään 15.3. ja voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Lisäksi 1.7. maksetaan kaikille yleiskorotuksena 3,3 % ja 0,2 %:n suuruinen yrityskohtainen erä, jonka käytöstä työnantaja päättää. Erä lasketaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden maaliskuun 2023 palkoista luontoisetuineen. Erän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti. Erä tulee ohjata työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen.

Vuoden 2024 palkankorotuksista neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Jos ei paikallista palkkaratkaisua saavuteta 28.2. mennessä, kaikille tulevana yleiskorotuksena maksetaan 1.5.2024 2,2 %:n suuruiset palkankorotukset. Tämän lisäksi maksuun tulee 0,3 %:n suuruinen yrityskohtainen erä, jonka käytöstä työnantaja päättää. Erä lasketaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden maaliskuun 2024 palkoista luontoisetuineen. Erän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti. Erä tulee ohjata työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen.

Yhtenä asetettuna tavoitteena neuvotteluissa oli viime syksynä voimaantulleen perhevapaauudistuksen ajatusta vastaavasti se, että molemmille vanhemmille tarjotaan yhdenvertainen oikeus samanpituiseen, palkalliseen vanhempainvapaaseen. Nyt tämä tavoite on toteutettu uudessa työehtosopimuksessa siten, että raskausvapaan ajalta maksetaan täysi palkka 40 arkipäivän ajalta. Lisäksi maksetaan vanhempainvapaan ajalta täysi palkka enintään 36 arkipäivän ajanjaksolta. Palkanmaksun edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään 6 kuukautta yhdenjaksoisesti ennen raskaus/vanhempainvapaan alkua. Lisäksi sovittiin muita tekstimuutoksia, kuten aikaan työvuoroluetteloista ilmoittamiseen sekä lääkärintarkastuksia koskeviin määräyksiin.

Neuvottelutuloksen kokonaisuudessaan voi lukea tästä.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)