Loimun toimisto sai WWF Green Office -sertifikaatin

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toimisto on saanut tunnustuksena ympäristötoimistaan WWF:n Green Office -sertifikaatin.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennetään organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Se ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta.
Loimu haluaa olla osaltaan mukana toteuttamassa kestävää tulevaisuutta ja hakeutuikin WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaan jo vuonna 2021.

– Sertifikaatin myöntämistä edelsivät itsearviointi, jolla selvitettiin ympäristövaikutuksia. Sen jälkeen laadittuun ympäristöohjelmaan kirjattiin toimenpiteet, jotka liittyvät toimiston sähkönkulutukseen, ympäristöasiat huomioiviin hankintoihin sekä henkilöstön matkustukseen, mainitsee Loimun talous- ja hallintopäällikkö Adam Kral.

Myönnetty sertifikaatti osoittaa, että Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toimiston ja henkilöstön toiminta vastaa WWF:n asettamia kriteerejä ja että olemme sitoutuneet ympäristötoimiemme parantamiseen myös jatkossa.


– Toki ympäristöystävällisiä valintoja tehtiin pitkälti jo ennen ympäristöohjelmaan siirtymistä. Olemme laskeneet oman toimintamme hiilijalanjäljen vuodesta 2018 alkaen ja tehneet pitkäjänteistä ja menestyksekästä työtä sen pienentämiseksi. Green Office -ympäristöjärjestelmä auttaa meitä säännöllisesti ja järjestelmällisesti tarkastelemaan toimintamme ympäristövaikutuksia sekä vertaamaan muun muassa hiilidioksidipäästöjämme muiden organisaatioiden päästöihin, sanoo Kral.

Seuraava WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän tarkastus Loimun toimiston toimintaan tehdään keväällä 2026. Vuosittain tehdään muun muassa hiilijalanjäljen laskenta.

Loimu ryn toimiston kulutus vuonna 2022, lukuja

Hiilijalanjälki pieneni vuodesta 2021

Loimun toimiston hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 37,24 tCO₂, mikä on 6,6 % pienempi kuin vuonna 2021 (39,89 tCO₂). Hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutti erityisesti vähäisempi energiankulutus, joka pieneni toimistokiinteistön lämmitysjärjestelmän kehittämisen ja tavanomaista lämpimämmän vuoden vuoksi. Hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun Aikatalo toimistotiloineen siirtyi uusiutuvan energian sähkösopimukseen 1. tammikuuta 2021.


Koronapandemian rajoitukset vaikuttivat vuosien 2020–21 liikkumisen päästöihin, jotka vähenivät lähes nollaan. Vuonna 2022 vietimme Loimun 5-vuotisjuhlavuotta, ja juhlavuoden tapahtumat kahdeksalla paikkakunnalla lisäsivät liikkumisen päästöjä. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi etsitään jatkuvasti uusia keinoja, sillä Loimun jäsenmäärän kasvu (5,9 % vuonna 2022 ja 7,1 % vuonna 2021) kasvattaa samalla palveluiden, hankintojen ja liikkumisen päästöjä.


Lisätietoja

WWF Green Office – ympäristöjärjestelmä työpaikalle

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)