Loimun hallitusohjelmatavoitteiden 2 kärkeä

Loimun valtuusto on keväällä 2022 hyväksynyt kärkitavoitteet seuraavalle vaalikaudelle.

1. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta

  • Tavoite TKI-rahoituksen nostamisesta neljään prosenttiin BKT:sta on laajasti jaettu niin puolueiden, elinkeinoelämän kuin kansalaisyhteiskunnan kesken. Maan hallituksen tulee pyrkiä määrätietoisesti kohti tätä tavoitetta.
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan suurin haaste tulevina vuosikymmeninä ja vuosisatoina, joten maan hallituksen tulee suunnata TKI-toiminnan investointeja sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta, vähähiilisyyttä ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

2. Laadukas luonnonvarojen hoito ja ympäristönsuojelu vaativat riittävän rahoituksen

  • Maan hallituksen tulee varata ympäristöhallintoon riittävät resurssit
  • Maan hallituksen tulee investoida pitkien tutkimuksellisten aikasarjojen ylläpitoon ja kehittämiseen
  • Maan hallituksen tulee tukea omilla toimillaan ja investoinneillaan bio- ja kiertotaloussektoria tavoitteiden saavuttamisessa
  • Maan hallituksen tulee monipuolistaa luonnonhoito- ja suojelutoimenpiteitä myös jatkossa sekä turvata niiden riittävä rahoitus. Vapaaehtoiset keinot ovat tärkeitä.
  • Maan hallituksen tulee panostaa metsien pitkäjänteiseen hyvään hoitoon ja kasvuun takaamalla kannustejärjestelmien jatkuvuus. Ilmastokestävän metsätalouden saavuttaminen edellyttää pitkäaikaisia toimia.

Lue tavoitteenasettelu perusteluineen kokonaan tästä

Tutustu Loimun vuonna 2022 julkaistuun Kestävän tulevaisuuden ohjelmaan

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)