Loimu lausui valtion talousarviosta: Rahat eivät riitä hallituksen tavoitteiden toteuttamiseen

Loimu lausui valtion talousarviosta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle, ympäristövaliokunnalle, ja valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle sekä asunto- ja ympäristöjaostolle. Keskityimme lausunnoissamme eritysesti loimulaisten työpaikkoihin suoraan vaikuttaviin leikkauksiin.

Olemme ottaneet useamman kerran julkisuudessa kantaa Metsähallitukseen ja Suomen metsäkeskukseen kohdistuviin leikkauksiin ja niistä johtuviin muutosneuvotteluihin. Näitä nostimme vahvasti esille myös lausunnoissamme – hallitusohjelman metsäkirjauksia ei ole mahdollista toteuttaa, jos resursseja samalla leikataan merkittävästi.

Suomen metsäkeskuksessa suunnitellut uudelleenjärjestelyt ja mahdolliset työsuhteen ehtojen muutokset koskevat koko henkilöstöä, 80 vakinaista työpaikkaa on uhattuina 540:stä sekä kaikki määräaikaiset työsuhteet. Tämän lisäksi metsäkeskus harkitsee myös koko henkilöstön lomautuksia.

Metsähallitus aloitti muutosneuvottelut, jotka koskevat sen Luontopalveluita sekä konsernin yhteisiä toimintoja. Neuvottelut koskevat noin 460 vakituista työntekijää, ja ne voivat johtaa jopa 60 vakituisen työsuhteen sekä kaikkien määräaikaisten työsuhteiden päättymiseen. Lisäksi enintään 121 henkilöllä palvelussuhteen ehdoissa voidaan toteuttaa olennaisia muutoksia. Mikäli henkilö ei suostu palvelussuhteen ehtojen muutoksiin eikä häntä ole työnantajan näkemyksen mukaan mahdollista sijoittaa tai kouluttaa muuhun työhön, Metsähallitus ilmoittaa saattavansa silloinkin käyttää irtisanomista.

Ympäristön- ja luonnonsuojelun osalta Loimu on huolissaan valtavasta rahoituksen leikkauksesta, joka on 34 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Muistutimme myös, että hallituksen suunnittelemaa uutta lupa-asioiden virastoa ei pidä toteuttaa säästöt edellä. Suurin hallinnosta johtuva syy lupaprosessien viivästymiseen on työntekijöiden liian suuri työkuorma. Resurssien tulee olla riittävällä tasolla, jotta uudistuksessa on mahdollista onnistua.

Lausunnot keskittyvät maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalojen talouteen. Kokonaisuudessaan valtion talousarviosta löytyisi muutakin kommentoitavaa, mutta päätimme priorisoida näitä alueita, joilla Loimun näkemyksellä on eniten vaikutusta.

Voit tutustua Loimun lausuntoihin kokonaisuudessaan alla olevien linkkien kautta:

Loimun lausunto valtion talousarviosta 2024 maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Loimun lausunto valtion talousarviosta 2024 ympäristövaliokunnalle

Loimun lausunto valtion talousarviosta 2024 valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle

Loimun lausunto valtion talousarviosta 2024 valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)