Loimun hiilijalanjälki pieneni tavoitellusti – noin 10 prosenttia vuonna 2023  

Toimintamme hiilijalanjälki vuonna 2023 on 33,20 hiilidioksiditonnia (tCO₂). Vaikka samaan aikaan jäsenmäärä on kasvanut 3,2 prosenttia, on hiilijalanjälki 11 prosenttia pienempi kuin edeltävänä vuonna 2022 (37,24 tCO₂). 

Viime vuonna hiilijalanjälki pieneni vähäisten hankintojen vuoksi, sillä hankimme toimistolaitteita 70 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2022 hankimme useita uusia it-laitteita korvaamaan liittojen fuusiovaiheessa hankittuja laitteita.  

Hankintoja lukuun ottamatta kulutus ja sen aiheuttamat päästöt kasvoivat monella muulla osa-alueella. Toimistotilojemme energiankulutus kasvoi 33 prosenttia 289 471 kWh:iin 217 436 kWh:sta vuoden 2023 aikana. 

Liikkumisen kilometrikohtaiset päästöt pienenivät  

Toimintaamme liittyvä liikkuminen kasvoi 27 prosenttia vuoden 2023 aikana 82 585 kilometristä 105 079 kilometriin. Liikkumisen päästöt kasvoivat suhteessa vähemmän kuin liikkumisen kilometrit eli 17,6 prosenttia vuoden 2023 aikana 8,5 tCO₂:sta 10,0 tCO₂:iin. 

– Loimulle vuonna 2022 myönnetty WWF Green Office -sertifikaatti ja -ympäristöjärjestelmä on tärkeä työväline, kun tavoittelemme organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksien pienentämistä. Olemme myös luoneet organisaation sisäiset ohjeet ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Viime vuonna päivitetyssä, henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkustusohjeessa painotamme niin sanottua kestävää liikkumista, mainitsee Loimun hallintopäällikkö Adam Kral.  

Kaikessa toiminnassamme vältämme lentämistä alle 500 kilometrin matkoilla. Matkustamme suosien kokonaiskustannuksiltaan edullisinta vähäpäästöistä matkustustapaa, eli ensisijaisesti junaa ja bussia. Vuonna 2023 matkustettiin enemmän joukkoliikenteen välineitä käyttäen. 

Loimun hiilijalanjälki v 2020 – 2023.
Lähde: Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu WWF Green Office -ilmastolaskuri 2023. 
Päästöt hiilidioksiditonnia tCO₂.

Seurantaa ja jatkuvaa parantamista 

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän jatkuva seuranta ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta. Olemme näin osaltamme mukana toteuttamassa kestävää tulevaisuutta.  

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä sisältää muun muassa itsearvioinnin, ympäristöohjelman, hiilijalanjäljen laskennan ja kulutustapamittarin. Hiilijalanjäljen laskenta tehdään vuosittain. 

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi etsitään jatkuvasti uusia keinoja, sillä jäsenmäärän kasvu kasvattaa samalla palveluiden, hankintojen ja liikkumisen päästöjä. Jäsenmäärämme on kasvanut 3,2 prosenttia vuonna 2023, 5,9 prosenttia vuonna 2022 ja 7,1 prosenttia vuonna 2021. 

Lue lisää: Loimun toimistolla on WWF Green Office -sertifikaatti

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)