Kysely esihenkilöille perheiden huomioimisesta 

Miten olet huomioinut eri perhetilanteita esihenkilönä? Oletko ollut joustava esimerkiksi uusperheen bonusvanhemmalle, sateenkaarivanhemmalle tai hedelmöityshoidoissa käyvälle? Tuetko myös puolisostaan eroavaa ja läheisen kuoleman kokenutta?

Vastaa perheiden monimuotoisuutta työelämässä koskevaan anonyymiin kyselyyn. Esihenkilöille tarkoitetun kyselyn toteuttavat Akavan erityisalat, Ammattijärjestö Specia, Suomen Ekonomit, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ja Monimuotoiset perheet -verkosto yhteistyössä.  

Vastauksista kartoitamme, miten erilaiset perhetilanteet näkyvät esihenkilöiden työssä. Kyselyn tuloksia hyödynnämme vaikuttamistyössä, työpaikoilla tapahtuvan edunvalvonnan kehittämisessä ja koulutuksissa. 

Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluu kymmenen järjestöä, joiden edustamat perheet poikkeavat jollain lailla oletetusta perheestä. Perheiden monimuotoisuutta ovat esimerkiksi yhden vanhemman perheet, uusperheet, vuoroasuvien lasten tai etävanhempien perheet, adoptioperheet, sateenkaariperheet, monikkoperheet, leskiperheet, kahden kulttuurin perheet, lapsikuolemaperheet, tahattomasti lapsettomat tai perheet, joissa on sijoitettuja lapsia. 

Kiitos, kun vastaat! Vastaamiseen sinulta kuluu noin 5–20 minuuttia.  

Vastaa kyselyyn tästä! 

Lisätietoja:

Työelämän eri tilanteissa: Perhevapaat

Monimuotoiset perheet työelämässä – Opas johtajille, henkilöstöhallinnolle ja luottamushenkilöille

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)