Kunta-alalla lakkoja kymmenessä kaupungissa

Koska ratkaisua kunta-alan työehtosopimuskiistaan ei ole saatu. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeja koskeva lakko toteutuu 3.- 9.5.2022. Lakko alkoi tiistaina 3.5.2022 klo 0.01 ja päättyy maanantaina 9.5.2022 klo 23.59. Samaan aikaan ovat lakossa myös Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Jyväskylän ja Rovaniemen kaupungit.

Mukana ovat kaikki JUKOn kunta-alan liitot. Lakot koskevat todella laajasti kunnallisia palveluja, sillä myös JHL:n ja Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon.

Päätöksen lakosta on tehnyt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joka neuvottelee Loimun jäsenten puolesta kunta-alan sopimuksesta. Loimu on tehnyt päätöksen jäsenten osallistumisesta JUKOn lakkoon.

Keitä pääkaupunkiseudun lakko koskee?

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen, kuten Loimun, viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtäviä.

Lakkoon menevät ne jäsenet, jotka ovat

 • Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES
 • Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES
 • Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS ja
 • Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön TTES piirissä.

HUOM!

Lakoon jäävät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS soveltamisalalla vain Vantaan kaupungin palveluksessa työskentelevät.


Lakko alkoi 3. toukokuuta myös Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä

Pääkaupunkiseudun kanssa samaan aikaan ajoittuu myös lakko JUKOn kuudessa muussa kärkikaupungissa. Lakot alkoivat 3.5.2022 klo 0:01 Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Lakot päättyvät 9.5.2022 klo 23:59.

Toukokuussa lakkoja on siis kymmenessä eri kaupungissa samanaikaisesti.

Lakkorajat kuudessa kärkikaupungissa:

Lakossa ovat (klikkaa plus-merkistä otsikko auki):

 • Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeilla

  • kirjastojen työtehtävät.
  • museoiden työtehtävät.
  • varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät, sisältäen edellä mainittuihin liittyvän hallinnon kaikki työtehtävät.
 • Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeilla

  • oppilashuollon työtehtävät.
  • suun terveydenhuollon työtehtävät.
 • Kaikki työtehtävät Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeilla

  • Rajataan ulos: IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteutumiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät.
 • Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeilla

  • joukkoliikenteen työtehtävät.
 • Kaikki työtehtävät Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeilla.

Lakossa eivät ole

 • kuntayhtymien, koulutuskuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien palveluksessa toimivat.
 • AVAINTES-sopimusta noudattavat.
 • SEURETES-työnantaja.

Lakon ulkopuolelle rajataan

 • tehtävät, joiden tekemättä jättäminen voi aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.
 • palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusten osalta.
 • kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.
 • sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja ostofarmasia tehohoidon osalta.
 • lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto.
 • lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot.
 • työllistetyt.
 • työkeskukset.

Mikä on lakon syy?

Kunta-alan neuvotteluja käytiin tiiviisti tammikuusta lähtien, mutta 28.2. työnantajapuoli keskeytti neuvottelut edes jättämättä tarjousta. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi myös 28.2. ja 1.3. alkanut sopimukseton aika mahdollistaa lailliset lakkotoimet. JUKO pitää edelleen kiinni neuvottelutavoitteistaan, kuten monivuotisesta palkkaohjelmasta, ja haluaa vauhdittaa painostustoimilla paluuta neuvottelupöytään.

JUKO julisti muiden palkansaajajärjestöjen tapaan kuntasektorilla toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 18. 4. alkaen. Lue lisää

Mitä lakko tarkoittaa?

Lakko on laillinen ja jokaisen lakon piiriin kuuluvan Loimun jäsenen tulee osallistua siihen. Työntekijä ei saa työskennellä lakon aikana. Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Työhön palataan normaalisti lakon jälkeen.

Lakkoon osallistuu laajasti kunta-alan jukolaisia ja akavalaisia liittoja.

Seuraa päivittyvää viestintää Loimun verkkosivuilta ja JUKOn verkkosivuilla,

Lakkoavustus

Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Loimun hallitus on päättänyt maksaa lakkoon osallistuville jäsenille lakkoavustusta 140 €/päivä.

Lakkoavustus maksetaan vain Loimun jäsenille. Lakkoavustus maksetaan, jos jäsen on liittynyt Loimuun viimeistään lakkoa edeltävänä päivänä. Tällöin lakkoavustus maksetaan takautuvasti, kun jäsen on maksanut kolmen kuukauden jäsenmaksunsa.

Voit hakea lakkoavustusta sähköisellä lomakkeella (linkki alla)

Lakkoavustusta haetaan lakon päätyttyä. Hae lakkoavustusta kahden kuukauden kuluessa lakon päättymisestä. Lakkoavustus maksetaan tilillesi viimeistään kahden viikon kuluttua lakkoavustushakemuksen jättämisestä.

Olet oikeutettu lakkoavustukseen myös viikonlopun osalta, jos työnantaja pidättää palkan ko. ajalta lakkoon osallistumisen perusteella.

Lakkoavustusta varten ei tarvitse toimittaa verokorttia. Lakkoavustuksen verotus määräytyy Verohallinnon taulukon mukaisesti. Lakkoavustuksesta 16 euroa on verovapaata. Sen ylimenevästä osasta menee veroa 45 %. Loimu ei voi vaikuttaa veroprosenttiin. Lakkoavustuksesta jää käteen 84,20 €/päivä. Lakkoavustuksista ei tule erikseen palkkalaskelmaa verkkopankkiin tai kotiin vaan ainoastaan maksu tilille.

Lakkoavustusta voi hakea vain lakossa mukana ollut.

Pysy jämäkkänä – älä taivu työnantajan painostukseen!

Työnantajalla ei ole oikeutta tiedustella työntekijältä, aikooko hän osallistua lakkoon tai onko hän järjestäytynyt. Älä vastaa tällaisiin kysymyksiin.

Ota yhteyttä Loimuun, jos työnantaja painostaa luopumaan lakosta tai eroamaan liitosta. Sinulla on laillinen oikeus lakkoon, mikäli kuulut lakon piiriin.

Loimun jäsenyys suojaa ja velvoittaa sinua

Liitto on tehnyt päätöksen lakkoon osallistumisesta, joten vastuu on liitolla. Liiton päätös suojaa jäsentä, eikä jäsenelle voi tulla seuraamuksia lakkoon osallistumisesta. Sinun tulee toimia liiton päätöksen mukaisesti. Kaikki lakon alainen työ on kiellettyä.

Tarkista yhteystietosi

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? Entä jukolaiseen liittoon kuuluvalla kollegallasi? On tärkeää, että liiton viestintä tavoittaa kaikki jäsenet. Tarkista ja päivitä jäsentietosi Loimun jäsensivuilla (vaatii kirjautumisen).

Seuraa lakkotiedotusta

Seuraa Loimun jäsentiedotusta sähköpostissa. Tietoa saa myös JUKOn verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja lakkotilanteessa #lakko2022.

Yhteydenotot Loimun toimistolle lakkoihin liittyen:

 • Työ- ja virkasuhdeneuvonta

Useimmin kysytyt kysymykset kunta-alan lakosta

Olemme koonneet lakkoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia – tutustu tästä!