Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorilla 18.4.2022 alkaen

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat julistaneet kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kiellolla järjestöt haluavat vauhdittaa maanantaina 28. helmikuuta keskeytyneitä kunta-alan sopimusneuvotteluja.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 18.4. kello 00.01. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Vauhditustoimet eivät koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen painostusoikeuden vain lakkoon.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokieltotulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee jukolaisten liittojen työsopimussuhteisia jäseniä ja kaikkia kuntatyönantajia seuraavin poikkeuksin:

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat.
  • Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.
  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä.

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön tai vaihtamaan työvuoroa.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

  • Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi.
  • Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä.
  • Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa, vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti.
  • Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.
  • Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

  • Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Lue vastaukset kysytyimpiin kysymyksiin!

Tilanne herättää varmasti paljon kysymyksiä siitä, miten tämä juuri sinua koskee. Olemme koonneet tänne valmiiksi vastauksia, tutustu niihin!

Lisätietoja: