Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelma

Kestävän tulevaisuuden ohjelmassamme tuomme esiin korkeasti koulutettujen luonnontieteellisten, ympäristö- ja metsäalojen asiantuntijoiden esitykset suomalaisen menestyksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Loimu esittää, että Suomen hallitus laatii vaalikaudella 2019–2023 oman Kestävän tulevaisuuden ohjelmansa, jonka elinkeino-, koulutus- ja ympäristöpolitiikan kestävät ratkaisut tuottavat suomalaisille hyvinvointia ja menestystä pitkälle tulevaisuuteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Suomen tulevaisuuden ja sen rakentamisen tulee olla kestävää niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Loimun esitykset kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi ovat:

  • Investoiminen kilpailukykyä, osaamista ja uusia innovaatioita edistävään koulutukseen ja tutkimukseen
  • Sitoutuminen biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittämiseen
  • Panostaminen terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimus- ja yritystoimintaan
  • Luonnonvarojen kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen sekä hiilivaraston kasvuun tähtäävän metsä- ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen
  • Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistaminen
  • Työelämän joustavuuden, työ- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksien yhdenvertaisuuden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen

Loimun toimisto ja luottamushenkilöpäättäjät valmistelivat Loimun kestävän tulevaisuuden ohjelman vuoden 2018 aikana. Ohjelma toimii yhteiskunnallisen vaikuttamisemme peruskirjana. Loimun valtuusto hyväksyi kestävän tulevaisuuden ohjelman sisällön 24.11.2018 pidetyssä syyskokouksessaan.

Kestävän tulevaisuuden ohjelman lisäksi Loimu on julkaissut omat esityksensä Suomen hallitusohjelmaan vaalikaudelle 2019–2023 sekä yhteiset metsä- ja maatalouspoliittiset hallitusohjelmaesitykset Agronomiliiton ja Luonnonvarat ry:n kanssa.