Opiskelijat

Opiskelijajäsenen työttömyysturva

Opiskelijajäsen voi liittyä työttömyyskassaan, mikäli hänellä on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Opiskelijajäsen voi kerätä 26 viikon työssäoloehtoa jo opiskeluaikaisilla töillä. Töiden ei tarvitse olla oman alan töitä. Kassajäsenyyden on oltava katkeamaton, sillä jos jäsenyys katkeaa työssäoloehto täytyy kerryttää uudelleen.

Työssäoloehto täyttyy esimerkiksi kolmen neljän kesän kesätöillä tai viikko kerrallaan opiskelujen ohessa tehtävillä töillä. Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä on vähintään 1 211 euroa kuukaudessa vuonna 2019. 

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa valmistumisen jälkeen tai kun opiskelu on muuten päättynyt, mikäli henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja jäsenyyden aikana työssäoloa on kertynyt vähintään 26 viikkoa (noin 6 kuukautta). Ansiosidonnaista päivärahaa haettaessa hakijan on todistettava työssäoloehdon täyttyminen, joten kesätöiden palkkakuitit tai työaikakirjanpito kannattaa laittaa jo valmiiksi hyvään talteen. Erityisesti, jos tehty tuntimäärää vaihtelee viikoittain, kannattaa miettiä miten asian tarvittaessa todistaa työttömyyskassalle. Jos haluat pelata varman päälle, työttömyyskassan sivulta löytyy tuntityölomake, jonka voi antaa työnantajan täytettäväksi.

Työttömyysturvainfo opiskelijoille 25.3.2019


Lue lisää: Työttömyyskassa ja -turva

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu