Opiskelijat

Opiskelijajäsenen työttömyysturva

Mikä on työttömyyskassa?

Työttömyyskassa on kuin vakuutus työttömyyden varalta. Liittyä voi heti kun on palkkatyösuhteessa ja kerryttää jo opintojen aikana työssäoloehdon. Työssäoloehto on täytettävä, jotta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voi saada.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on suurempi kuin mitä saisi työttömyyskaudelta, jos olisi vain Kelan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen piirissä. Tarkemmin aihetta on avattu sivun lopussa olevassa koulutuksessamme, joka kannattaa katsoa läpi.

Miten voin liittyä työttömyyskassaan?

Opiskelijajäsenenä voit liittyä työttömyyskassaamme ilmoittamalla siitä liiton toimistolle kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat (at) loimu.fi tai jäsenintranetin lomakkeellamme. Sähköposti-ilmoituksessa on mainittava vähintään työn aloittamispäivä ja työnantajan nimi.

Työssäoloehto täyteen jo opiskeluaikana

Opiskelijajäsen voi liittyä työttömyyskassaan, mikäli hänellä on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Opiskelijajäsen voi kerryttää kassan vaatimaa 26 viikon työssäoloehtoa opiskeluaikaisilla töillä. Töiden ei tarvitse olla oman alan töitä. Kassajäsenyyden on oltava katkeamaton, sillä jos jäsenyys katkeaa työssäoloehto täytyy kerryttää uudelleen. Onneksi korkeakouluopinnot pidentävät tarkastelujaksoa.

Mitä työssäoloehtoon huomioidaan?

Työssäoloehto täyttyy esimerkiksi kolmen neljän kesän kesätöillä tai viikko kerrallaan opiskelujen ohessa tehtävillä töillä. Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä on vähintään 1 236 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha turvanasi

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa valmistumisen jälkeen tai kun opiskelu on muuten päättynyt, mikäli henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja jäsenyyden aikana työssäoloa on kertynyt vähintään 26 viikkoa (noin 6 kuukautta). Summaa voit arvioida esimerkiksi työttömyyskassamme Erkon päivärahalaskurista.

Palkkakuitit talteen jo hyvissä ajoin!

Ansiosidonnaista päivärahaa haettaessa hakijan on todistettava työssäoloehdon täyttyminen, joten kesätöiden palkkakuitit tai työaikakirjanpito kannattaa laittaa jo valmiiksi hyvään talteen. Erityisesti, jos tehty tuntimäärää vaihtelee viikoittain, kannattaa miettiä miten asian tarvittaessa todistaa työttömyyskassalle. Jos haluat pelata varman päälle, työttömyyskassan sivulta löytyy tuntityölomake, jonka voi antaa työnantajan täytettäväksi.

Koronan vaikutus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan

Ajantasaiset tiedot koronatilanteen vaikutuksista työttömyysturvaan myös opiskelijan näkökulmasta ovat nähtävissä täältä.

Työttömyysturvainfo opiskelijoille

 

Lue lisää: Työttömyyskassa ja -turva

 

Päivitetty 1.6.2020

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu