Loimun paikallisen sopimisen teesit

Työehtosopimukset ja laki mahdollistavat sen, että työehdoista sovitaan myös työpaikkakohtaisesti. Loimu on tukenasi näissäkin tilanteissa.

Paikallisella sopimisella ei voi korvata työehtosopimusta.

Työehtosopimukset ja lainsäädäntö turvaavat samat vähimmäisehdot kaikille. Työehtosopimusta ja lakia paremmista työehdoista voidaan aina sopia työpaikkatasolla.

Paikallisen sopimisen pitää olla vapaaehtoista.

Työnantaja ei saa painostaa henkilöstöä. Molempien osapuolien pitää hyötyä sopimisesta.

Paikallisen sopimisen pitää olla tasavertaista.

Työehtosopimuksissa on sovittu, kuka voi olla työntekijöiden edustaja paikallisissa neuvotteluissa. Työntekijöiden kannalta on tärkeää, että neuvotteluissa heitä edustaa luottamusmies. Luottamusmies on tasavertaisempi neuvottelukumppani työnantajan kanssa kuin yksittäinen työntekijä. Luottamusmies on saanut koulutusta työsuhdeasioihin, hänellä on parempi työsuhdeturva, laajempi tiedonsaantioikeus työnantajan asioista ja oikeus käyttää työaikaa neuvotteluihin ja niihin valmistautumiseen.

Jos luottamusmiestä ei ole, on erittäin tärkeää olla yhteydessä Loimun edunvalvontaan ennen neuvotteluihin ryhtymistä.

Paikallisen sopimisen pitää olla aitoa.

Paikallinen sopiminen on hyvä asia silloin, kun kyse on aidosta neuvottelutilanteesta. Paikallisella sopimisella tulee pyrkiä työntekijöiden ja työnantajan väliseen yhteisymmärrykseen.