Kemian ala

Kemianteollisuus on metsäteollisuuden ohella Suomen suurimpia vientialoja ja pitää sisällään muun muassa öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden, muoviteollisuuden ja lääketeollisuuden. Suurimmat Loimun jäsenten työnantajayritykset ovat Aidian, Bayer, Kemira, Neste, Orion ja Tikkurila. Näiden lisäksi työpaikkoja on paljon pienissä ja keskisuurissa kemian alan yrityksissä eri puolella Suomea.

Kemian alalla työskentelee noin 8 000 ylempää toimihenkilöä, joista Loimun jäseniä on noin 1 000. Alalla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on nimeltään Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus.

Kemian alan työnantajat ovat melko kattavasti järjestäytyneet Kemianteollisuus ry:hyn, joka on Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n jäsenjärjestö.

Loimu on mukana YTN:n kemian alan taustaryhmän työskentelyssä. Taustaryhmän tehtävänä on linjata, millaista työehtosopimus- ja neuvottelutoimintaa ylemmille toimihenkilöille halutaan kemianteollisuuteen.

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n verkkosivustolla lisätietoja kemian alasta.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Paikallisen sopimisen opas kemianteollisuudessa

Lisätietoa: