Työssä yksityisellä

Loimun varsinaisista jäsenistä lähes puolet eli noin 4 500 työskentelee yksityisellä työnantajalla; pienissä ja suurissa yrityksissä, liikelaitoksissa, järjestöissä ja säätiöissä. Eri toimialoja on yli 30 ja työsuhteen ehtoihin vaikuttavia työehtosopimuksia on useita erilaisia.

Suurimpia toimialoja ovat kemianteollisuus, metsäteollisuus ja muu metsäala, suunnittelu- ja konsulttiala, teknologiateollisuus, EPA-ala (työnantajaliitto PALTAn erityisalat, mm. Metsähallitus ja VTT) sekä yksityinen laboratorioala. Lisäksi jäseniä työskentelee myös esimerkiksi erilaisissa laboratorioalalle suuntautuneissa kaupan alan yrityksissä, järjestöalalla, finanssialalla (rahoitus ja vakuutus), elintarviketeollisuudessa, energia-alalla, tietotekniikan palvelualalla ja yksityisellä terveyspalvelualalla.

Loimulaiset alat

 • Kemianteollisuus on metsäteollisuuden ohella Suomen suurimpia vientialoja ja pitää sisällään muun muassa öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden, muoviteollisuuden ja lääketeollisuuden. Suurimmat Loimun jäsenten työnantajayritykset ovat Aidian, Bayer, Kemira, Neste, Orion ja Tikkurila. Näiden lisäksi työpaikkoja on paljon pienissä ja keskisuurissa kemian alan yrityksissä eri puolella Suomea.

  Kemian alalla työskentelee noin 8 000 ylempää toimihenkilöä, joista Loimun jäseniä on noin 1 000. Alalla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on nimeltään Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus.

  Kemian alan työnantajat ovat melko kattavasti järjestäytyneet Kemianteollisuus ry:hyn, joka on Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n jäsenjärjestö.

  Loimu on mukana YTN:n kemian alan taustaryhmän työskentelyssä. Taustaryhmän tehtävänä on linjata, millaista työehtosopimus- ja neuvottelutoimintaa ylemmille toimihenkilöille halutaan kemianteollisuuteen.

  Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n verkkosivustolla lisätietoja kemian alasta.

  Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

  Paikallisen sopimisen opas kemianteollisuudessa

 • Metsäteollisuus on yksi Suomen tärkeistä vientialoista. Metsäala koostuu suurista metsäteollisuusyrityksistä, kuten Stora Enso, UPM ja Metsä Group, ja pienistä metsäteollisuusyrityksistä sekä Suomen metsäkeskuksesta, Tapio Oy:stä ja Tapio Palvelut Oy:stä sekä OTSO Metsäpalvelut Oy:stä. Metsäteollisuudessa työskentelee noin 4 000 ylempää toimihenkilöä, joista Loimun jäseniä on reilu 300. Metsähallitus kuuluu EPA-sektorille (kts. alla). Kaiken kaikkiaan noin loimulaista työskentelee metsäalalla yli 600.

  Metsäteollisuudessa ei ole ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

  Loimu neuvottelee työehtosopimuksen Suomen metsäkeskukseen. Myös Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus, joka koskee Tapio Oy:n ja Tapio Palvelut Oy:n  henkilöstöä on Loimun oma työehtosopimus. Molemmat sopimukset tehdään Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry:n kanssa, ja toisena palkansaajapuolen allekirjoittajana on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry. Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksessa allekirjoittajana on lisäksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry.

  Loimu on mukana YTN:n metsäteollisuuden taustaryhmässä.

 • EPA-sektori muodostuu yrityksistä ja liikelaitoksista, jotka ovat järjestäytyneet Palvelualojen työnantajat Palta ry -työnantajajärjestöön. EPA-sektorilla työskentelee yhteisten toimihenkilösopimusten piirissä noin 13 000 henkilöä, joista loimulaisia on reilu 300. Suurimmat työnantajat ovat Metsähallitus ja VTT.

  EPA-sektorilla Loimu vastaa YTN:n sopimustoiminnasta Metsähallituksessa ja on muuten mukana EPA-sektorin YTN-taustaryhmissä.

  EPA-sektorin vastuuhenkilö on neuvottelupäällikkö Jukka Sippola.

 • Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät infrastruktuurin kehittämisessä, rakentamisessa ja teollisuudessa. Ylempiä toimihenkilöitä on alalla kaikkiaan noin 44 000, joista Loimun jäseniä on reilut 400. Suurimmat työnantajat ovat AFRY, Eurofins, FCG Suunnittelu ja teknikka, Golder Associates, Ramboll, Sitowise ja WSP Finland.

  Ylemmät toimihenkilöt ovat Suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä.

  YTN:n verkkosivuilta löydät lisätietoa suunnittelu- ja konsulttialasta.

 • Teknologiateollisuus on Suomen suurin teollisuuden ala. Sen päätoimialat ovat tietotekniikka, elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus. YTN edustaa alalla noin 60 000 ylempää toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa.

  Loimun jäsenten joukossa korostuu erityisesti bioteknologian ala;  loimulaisia on teknologiateollisuudessa reilu 350 ja suurimmat loimulaisten työnantajayritykset ovat Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer/Wallac. Jäsenten työnantajia ovat myös Vaisala, Outotec, Outokumpu Stainless, Valmet ja kaivosteollisuuteen liittyviä yhtiöitä kuten Dragon Mining.

  Lisää tietoa teknologiateollisuudesta löytyy YTN:n sivuilta.

 • Yksityinen laboratorioala on muodostunut toisaalta kunnallisten laboratorioiden yksityistämisprosessissa, ja toisaalta yksityisten yritysten ulkoistaessa omia laboratoriotoimintojaan.

  Yksityisellä laboratorioalla työskentelee noin 150 ylempää toimihenkilöä, joista suurin osa on Loimun jäseniä.

  Yksityisen laboratorioalan työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä.

  Loimu on mukana yksityisen laboratorioalan taustaryhmän työskentelyssä ja neuvottelemassa laboratorioalan työehtosopimusta. Taustaryhmän tehtävänä on tehdä linjaukset siitä, millaista työehtosopimusta ja neuvottelutoimintaa halutaan ylemmille toimihenkilöille laboratorioalalle. Taustaryhmä esittää YTN:n hallitukselle alan neuvottelutavoitteet sekä mahdollisen neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

  YTN:n verkkosivuilta löydät lisätietoa yksityisestä laboratorioalasta.

 • Loimun jäseniä työskentelee myös Suomen riistakeskuksessa sekä järjestöalalla, elintarviketeollisuudessa ja kaupan alan yrityksissä, finanssialalla (rahoitus ja vakuutus), elintarviketeollisuudessa, energia-alalla ja tietoalalla (tietotekniikan palveluala).

  Loimu osallistuu kaikkien edellä mainittujen sopimusalojen toimintaan ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n kautta, jonka verkkosivuilta löydät YTN:n neuvottelemat työehtosopimukset.

  Suomen riistakeskuksen vastuuhenkilö on  Jukka Sippola.

Työsuhteen ehdot

Tiesitkö, että tietyt työsuhteen ehdot, kuten oikeus lomarahaan, perhevapaan ajalta maksettavaan palkkaan ja pidemmältä ajalta maksettavaan sairausajan palkkaan perustuvat työehtosopimukseen? Siksi työehtosopimus on tavoiteltava asia myös yksityisellä sektorilla. Metsäteollisuudessa, kaupan alalla, elintarviketeollisuudessa ja järjestöalalla (muutamaa talokohtaista sopimusta lukuun ottamatta) työskentelevillä ylemmillä toimihenkilöillä ei toistaiseksi ole työehtosopimusta. Tällöin on erityisen tärkeätä kiinnittää huomiota työsopimuksessa sovittuihin ehtoihin, koska lakisääteiset työntekijän etuudet ovat huonommat kuin työehtosopimuksilla on sovittu.

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN neuvottelee pääosan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista. YTN:n jäsenet ovat akavalaisia ammattijärjestöjä, joiden jäseniä työskentelee yksityisellä sektorilla. YTN solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa sekä tekee yrityskohtaisia sopimuksia. Loimun yksityissektorin neuvottelupäälliköt vastaavat osasta YTN:n sopimusneuvotteluista.

Suomen metsäkeskuksen työehtosopimus ja Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus (Tapio-konserni ja OTSO Metsäpalvelut Oy) ovat Loimun neuvottelemia työehtosopimuksia.

Loimussa yksityissektorin edunvalvontaa hoitavat neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa ja neuvottelupäällikkö Jukka Sippola. Voit lähettää heille kysymyksiä osoitteella edunvalvonta (at) loimu.fi. Lakiluuri palvelee tiistaista torstaihin klo 10–12, puh. 044 756 0150.

Työehtosopimukset

 • Kemianteollisuuden tes (.pdf)
 • Metsäkeskuksen tes (.pdf, 451 kt)
 • Metsäbiotalouden tes (.pdf, 272 kt)
 • Riistakeskuksen tes (.pdf, 364 kt)
 • Suunnittelu- ja konsulttiala tes (.pdf)
 • Teknologiateollisuuden tes (.pdf)

Kemian alan ja yksityisen laboratorioalan edunvalvonta

Metsäalan ja EPA-sektorin edunvalvonta

Tarvitsetko apua?

Työsuhteisiin liittyvät koulutukset