Metsäala

Metsäteollisuus on yksi Suomen tärkeistä vientialoista. Metsäala koostuu suurista metsäteollisuusyrityksistä, kuten Stora Enso, UPM ja Metsä Group, ja pienistä metsäteollisuusyrityksistä sekä Suomen metsäkeskuksesta, Tapio Oy:stä ja Tapio Palvelut Oy:stä sekä OTSO Metsäpalvelut Oy:stä. Metsäteollisuudessa työskentelee noin 4 000 ylempää toimihenkilöä, joista Loimun jäseniä on reilu 300. Metsähallitus kuuluu EPA-sektorille (kts. alla). Kaiken kaikkiaan noin loimulaista työskentelee metsäalalla yli 600.

Metsäteollisuudessa ei ole ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Loimu neuvottelee työehtosopimuksen Suomen metsäkeskukseen. Myös Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus, joka koskee Tapio Oy:n ja Tapio Palvelut Oy:n  henkilöstöä on Loimun oma työehtosopimus. Molemmat sopimukset tehdään Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry:n kanssa, ja toisena palkansaajapuolen allekirjoittajana on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry. Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksessa allekirjoittajana on lisäksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry.

Loimu on mukana ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n metsäteollisuuden taustaryhmässä. Lisätietoa YTN:n verkkosivuilla.

Lisätietoa: